Altın hisse için durdurma

Erdemir özelleştirme sonrası yatırımların devamını sağlamak amacıyla oluşturulan altın hisseyi temsil eden yönetim kurulu üyesine yetki verilmesine karşı İskenderun Çalışanları Vakfı'nın açtığı davada mahkeme bu yetkinin kullanımında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ANKARA - Erdemir özelleştirme sonrası yatırımların devamını sağlamak amacıyla oluşturulan altın hisseyi temsil eden yönetim kurulu üyesine yetki verilmesine karşı İskenderun Çalışanları Vakfı'nın açtığı davada mahkeme bu yetkinin kullanımında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre, Vakıf tarafından yönetim kurulu üyesine tanınan yetkilerin 'geniş' olduğu gerekçesiyle açılan davada İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Bir yetkili konuyla ilgili olarak şu açıklama yaptı: "Erdemir'de 9 kişilik yönetim kurulu üyesinden altın hisseyi temsil eden bir üyenin verdiği kararlar bağlayıcı, diğerlerinin verdiği kararın önemi yok. Altın hisse sahibi 'yok' derse her şey geçersiz. Aslında altın hisse oluşturulabilir, ancak onu temsil eden üyenin yetkilerinin genişletilmesinde sakınca var. Yetkileri ancak yatırım taahhütlerinin yerine getirilmesinde olmalı. Altın hisseyi temsil eden üye bir yatırımı onaylamıyorsa bu karar uygulanmaz."
Erdemir'de sözleşme değişikliği yapılarak hissedarların haklarını korumak ve ortaklıklarının kapatılmasını önlemek ve yatırımların devamını sağlamak amacıyla imtiyazlı hisse (altın hisse) oluşturulmuştu. Böylece (A) Grubu hisseler adına oluşturulan altın hisseyi temsilen yönetimde bir üye görevlendirilmiş olacak. Altın hisse Erdemir'in iştirakleri İsdemir ile Divhan'ı da kapsıyor.
Erdemir'in ÖİB'ye ait yüzde 46.12 hissesi için en yüksek teklifi 2.77 milyar dolarla OYAK vermişti.