'Amaçları Petrol Ofisi'nde Maliye'yi etkilemek'

Haklarında sürmekte olan bir incelemeyi şirket aleyhine çevirmek amacıyla bir gazetede çarpıtıcı yayınlar yapıldığını ifade eden Petrol Ofisi (PO), hem kamuoyunu hem de küçük yatırımcıyı doğru bilgilendirmek için bir açıklama yaptı.

İSTANBUL - Haklarında sürmekte olan bir incelemeyi şirket aleyhine çevirmek amacıyla bir gazetede çarpıtıcı yayınlar yapıldığını ifade eden Petrol Ofisi (PO), hem kamuoyunu hem de küçük yatırımcıyı doğru bilgilendirmek için bir açıklama yaptı. Söz konusu gazetenin yanıltıcı iddialarına doğru bilgilerle açıklık getirdiğini belirten Petrol Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:
Yalan: İş-Doğan 'peçeleme' amaçlı bir çatı şirketidir.
Gerçek: Hayır, İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. Doğan Holding ve İş Bankası tarafından kurulmuş, birleşmeden önceki 2.5 yılda somut ticari faaliyette bulunan gerçek bir şirkettir. Şirketin kuruluşuyla birlikte şu etkili ve tanınmış isimler yönetim kurulunda yer almıştır:
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Caner Çimenbiçer: Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı, İshak Şengül: İş Bankası İştirakler Grup Müdürü, Özgün Çınar: İş Bankası İştirakler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, İmre Barmanbek: Doğan Holding Başkan Yardımcısı, Tufan Darbaz: Doğan Holding CEO'su ve Yahya Üzdiyen: Doğan Holding Strateji Grup Başkanı.
Yalan: İş-Doğan sırf vergi peçelemesi düşünülerek tasarlanıp kurulmuştur.
Gerçek: Konuyu iyi bilen bir insan için bu gülünecek bir iddiadır. PO'nun satın alındığı dönemde, Özelleştirme İdaresi'nin elinde altın hisse vardı. Dolayısıyla o dönemde birleşmeyi düşünmek mümkün değildi. Daha sonra Özelleştirme İdaresi'nin elindeki hisseleri satması sayesinde altın hisse şartı kalkmış ve birleşme mümkün olabilmiştir. Netice olarak böyle varolmayan bir imkânı düşünerek şirket kurmak iddiası tamamen hayalidir.
Yalan: İki şirket farklı sektördedir.
Gerçek: Hayır, iki şirket de aynı sektörde faaliyet göstermektedir. Şirket, Petrol Ofisi ile birleşmeden önce 2.5 yıl petrol alanında şu faaliyetlerde bulunmuştur.
1- LPG alanında tüm Türkiye'de faaliyet gösteren firmalarla görüşülüp, bunların tek çatı altında toplanması sağlanmış ve bunun sonucunda Petrogaz markası oluşturulmuş, gaz satışına başlamıştır.
2- Ayrıca Rize'de doğrudan LPG ithal etmek amacıyla depolama tesisi kurulması için çalışmalara başlanmış, arazi satın alınmış, ÇED raporları alınmış ve belediyeye ruhsat için başvurulmuştur.
3- Daha önce PO tarafından hiç yapılmamış petrol ithalatı işine girilmiştir. Bu amaçla Londra'da büro açılmış ve uzman elemanlar istihdam edilmiş, ithalata başlamıştır. 2001'de 54, 2002 'de ise 379 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.
4- Doğalgaz ve sıkıştırılmış doğalgaz piyasasına girilmesi benimsenmiş ve bu amaçla konusundaki en büyük şirketlerden National Iranian Gas Export Company ile görüşmeler yapılmış ve konu ortak şirket kurulması aşamasına kadar getirilmiştir.
5- Irak'tan fueloil ithalatı için Irak devlet petrol şirketi SOMO ile muhtelif görüşmeler sonucu anlaşmaları yapılarak bu ithalat gerçekleştirilmiştir.
Yalan: İşlem 'Finans mühendisliği'dir.
Gerçek: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun şirket birleşmeleri ile ilgili hükmü; devir alınan kurumların devir tarihi itibarıyla zarar dışındaki aktif toplamını geçmeyen zararlarını mahsuplaşma imkânı tanır.
Yalan: Maliye Bakanlığı'ndan alınan 'mukteza' hiçbir işe yaramaz
Gerçek: Mükellefler, kanundaki hükümlerin çok açık olmaması veya ileride ortaya çıkacak iddialara karşı kendilerini güvenceye almak için vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin olarak bakanlıktan görüş alırlar. Buna mukteza denir. Bu karara göre de yatırım kararlarını, büyüme politikaları oluştururlar. Maliye Bakanlığı'nın verdiği muktezaların arkasında durması asıldır. Maliye Bakanlığı bu konuda verdiği muktezanın arkasında durduğunu göstermek amacıyla bir kanun değişikliğiyle bunu açık ve net hale getirmiştir.
Sonuç: Türk ekonomik hayatında buna benzer çok sayıda birleşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gazetenin üç gündür sürdürdüğü kasıtlı yayının tek amacı vardır. Halen sonuçlanmamış incelemeyi aleyhimize etkilemek. Biz Maliye Bakanlığı mensuplarının bu kasıtlı yayından etkilenmeyeceğine güvenmek istiyoruz.