Amerikalının alışkanlığı değişti

Petrol fiyatlarının artmasıyla Amerikalıların alışkanlıklarında da değişiklikler oluyor. Amerikalılar artık daha az otomobil kullanıyor, ısıtma ve havalandırmadan feragat ediyor, otomobille çıkılan uzun gezilerden vazgeçiyor.

WASHINGTON - Petrol fiyatlarının artmasıyla Amerikalıların alışkanlıklarında da değişiklikler oluyor.
Amerikalılar artık daha az otomobil kullanıyor, ısıtma ve havalandırmadan feragat ediyor, otomobille çıkılan uzun gezilerden vazgeçiyor. AP-Ipsos'un 1000 Amerikalıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre 10 Amerikalıdan yedisi benzin fiyatlarının artmasını kendilerini daha tutumlu olmaya yönlendirdiğini söylüyor.
Tatilden vazgeçiyor
Araştırmaya katılanların üçte ikisi daha az otomobil kullandığını, ısıtma ve havalandırmadan feragat ettiğini, yarısı ise tatil planlarında kısıntıya gittiğini söylüyor. Birçok Amerikalı benzin fiyatlarından dolayı işten eve, evden işe bir hayatı tercih etmeye başlamış. Ne var ki, artan benzin fiyatları, insanları daha ekonomik otomobiller almaya ikna edememiş. Araştırmada, 10 Amerikalıdan dördü benzin tüketimi daha ekonomik olan bir otomobile geçiş yapmayı düşünüyor.