Anadolu Yaklaşımı için bankaların ilgisi istendi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) borçlarını yeniden yapılandırarak ekonomiye kazandırmaya dönük, 'İstanbul Yaklaşımı' benzeri 'Anadolu Yaklaşımı' çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) borçlarını yeniden yapılandırarak ekonomiye kazandırmaya dönük, 'İstanbul Yaklaşımı' benzeri 'Anadolu Yaklaşımı' çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu (ESDK) Şener'in başkanlığında, 'KOBİ'lerin mali sektöre olan borçlarının yapılandırılması' gündemiyle toplandı.
Toplantı öncesinde açıklama yapan Şener, ekonomik krizin yarattığı tahribat nedeniyle, KOBİ''lerin hâlâ zor koşullar içinde olduklarına işaret ederek, hazırlanan yasa taslağına ESDK'da ortaya çıkacak görüşler çerçevesinde son şeklinin verileceğini söyledi. Anadolu Yaklaşımı'nın işletme sermaye sıkıntısı olan kobi'ler için düşünüldüğünü vurgulayan Şener, "Örneğin tulumbaya az su konulduğunda, tulumbadan su getirecek KOBİ'ler" diye konuştu. Bankaların, İstanbul Yaklaşımı'na gösterdiği ilgiyi Anadolu Yaklaşımı'na da göstermesini beklediklerin vurgulayan Şener, bu firmaların ekonomiye kazandırılarak, istihdamı artırmaları için, finansal destek sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
Şener, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, bankalar ve katılım bankaları ile DPT görüşü alınarak hazırlanan 'KOBİ'lerin mali sektöre olan borçlarının yapılandırılması hakkında kanun taslağına' ilişkin bilgi verdi. ESDK'ya BDDK tarafından sunulan tasarı, toplantıda çıkacak görüşler çerçevesinde son şeklini alacak.
Taslak, bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından finansal darboğaz içindeki KOBİ'lere 31 Aralık 2005 tarihine kadar açılan ve en az bir banka nezdinde tasfiye olacak alacaklar hesabına intikal eden kredilerin, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeleriyle belirlenecek süre ve koşullarla yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Düzenlemeyle, işletme sermayesi ihtiyacı olan firmaların ekonomiye kazandırılması suretiyle, istihdamın artırılması için finansal destek verilmesi de hedefleniyor.