Anlaşılırsa çekte ceza ertelenecek

ANKARA - Çek mağdurlarının merakla beklediği Çek Yasa Tasarısı, tarafların anlaşması halinde karşılıksız çek verme suçundan mahkûm olanların cezasının infazının ertelenmesine veya durdurulmasına da imkân sağlacak şekilde TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Çek Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında Komisyon Başkanı ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tasarı, AKP’li milletvekillerince verilen önergelerle değiştirilerek kabul edildi. Tasarıdaki yenilikler şöyle:

* 1 Kasım 2009 itibarıyla karşılıksız çek verme suçundan haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış veya kesinleşmiş mahkûmiyeti olan kişilerin, tarafların anlaşması halinde cezası ertelenecek veya soruşturma ve kovuşturma durdurulacak.  

* Karşılıksız çeke sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili, 1500 güne kadar adli para cezası verilecek. Adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız çıkan miktarından az olamayacak. 

* Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek. 

* Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlü olacak. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamayacak. (Radikal)