Antibiyotiğe yasak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, karma yemlere katılması ve hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeleri belirledi. Bakanlığın tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, karma yemlere katılması ve hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeleri belirledi. Bakanlığın tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'nin ilgili komisyon kararına uygun olarak hazırlanan tebliğe göre, her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler ile kullanımına izin verilenler hariç antibiyotik, antikoksidiyaller ve ilaç niteliğinde olan diğer maddelerin karma yemlere katılması ile hayvanlara yedirilmesi yasaklandı. Tebliğe göre, hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeler arasında şunlar var: Hayvansal orijinli organik DCP ve TCP, içeriği tohumluk olarak kullanılmak üzere ilaçlanmış tohumlar."