Araç muayene onayı çıktı

Anayasa Mahkemesi, araç muayene istasyonlarının özelleştirilme yoluyla devrini düzenleyen 5398 sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

ANKARA- Anayasa Mahkemesi, araç muayene istasyonlarının özelleştirilme yoluyla devrini düzenleyen 5398 sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti. Böylece 613.5 milyon dolarlık özelleştirmenin önünde önemli bir engel kalmadı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, CHP'nin 5398 sayılı kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini karara bağladıklarını söyledi. Kılıç, araç muayene istasyonları hizmetinin, özelleştirilmesinde Anayasa'ya aykırılık saptanmadığını vurguladı.
'Yasa iptal edilsin'
CHP'nin başvurusunda, yasayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na eklenen araç muayenesine ilişkin, 'Araç muayeneleri, Ulaştırma Bakanlığı'nın muayene istasyonları veya bakanlığın yetki verdiği gerçek veya tüzelkişilerce yapılır' hükmünün iptali istenmişti.
Araç muayene istasyonlarının hizmetinin özelleştirilme yoluyla devrine ilişkin ihaleyi, AKFEN-Doğuş-TÜV-SÜD Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde iki ayrı bölgede toplam 613.5 milyon dolar teklif vererek kazanmıştı. Danıştay 8. Dairesi ise Özelleştirme İdaresi'nin imtiyaz sözleşmesine ilişkin istediği görüşü oluşturabilmek için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyordu. Mahkemenin kararıyla 613.5 milyon dolarlık özelleştirmenin önünde engel kalmadı.