'Araç muayene'ye özelleştirme yolu açık

Danıştay, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesini onaylayan Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) Şubat 2005'teki kararını iptal eden idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesini onaylayan Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) Şubat 2005'teki kararını iptal eden idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay 13. Dairesi, Ankara 11. İdare Mahkemesi kararına karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve ihaleyi kazanan firmaların yaptığı temyiz başvurularını değerlendirerek, karara bağladı.
Daire kararında, ÖYK'nın 4 Haziran 2003 tarihinde araç muayene istasyonları hizmetini özelleştirme kapsamına aldığı anımsatıldı. Yasal mevzuatta yapılan köklü değişikliklerle araç muayenesi hizmetinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkisinin ortadan kaldırıldığı anlatıldı. Kararda, yasal düzenlemelerden doğan hukuki ve fiili imkânsızlık nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz 2002 tarihli ihaleden vazgeçtiğine işaret edildi.
Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 20 Kasım 2004 tarihli ihaleyi onaylayan ÖYK kararını, aynı hizmetle ilgili iki ayrı ihale bulunduğundan iptal ettiği anımsatılan kararda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihaleden vazgeçmesi nedeniyle idare mahkemesinin kararında hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu Türkiye'nin kuzeyindeki illeri kapsayan birinci bölge ve Ankara ile İzmir'in de bulunduğu ikinci bölge araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesine en yüksek teklifler, Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubundan gelmişti.