Artık işyeri açmak kolaylaşıyor

İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik tasarıyla, işyeri açmaya dönük bazı hususlar yeniden düzenlendi.

ANKARA - İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik tasarıyla, işyeri açmaya dönük bazı hususlar yeniden düzenlendi. Buna göre, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, gazino, kahvehane, fırın, lokanta, pastane, galeri, basımevi ve imalathane gibi işyerlerinin açılması için kat maliklerinin 'çoğunlukla' karar alması yeterli olacak. Daha önce bunun için 'oybirliği' gerekiyordu.