Asgari ücret gıdada kilitlendi

Türk-İş, asgari ücretin hesabında gıda harcamalarının toplam harcama içerisindeki payının yüzde 36.4'ten yüzde 26.4'e düşürülmesini önerdi.

ANKARA - Türk-İş, asgari ücretin hesabında gıda harcamalarının toplam harcama içerisindeki payının yüzde 36.4'ten yüzde 26.4'e düşürülmesini önerdi.
Asgari ücretin yüzde 35.3 yüksek belirlenmesine neden olacak bu uygulamaya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sıcak bakarken, işverenler karşı çıktı. Türkiye'de asgari ücret hesaplanırken, gıda içi ve gıda dışı harcamalar önemli rol oynuyor. TÜİK 'yetişkin bir işçinin' günlük gıda harcaması tutarını hesaplayarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bildiriyor ve komisyon da bu tutarı esas alarak asgari ücreti hesaplıyor. Bu nedenle de gıda harcamalarının toplam tüketim harcamalarındaki payı asgari ücret rakamının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip bulunuyor.
Bu nedenle Türk-İş, komisyona asgari ücret hesaplanırken şimdiye kadar yüzde 36.4 olarak alınan gıda harcamalarının tüketimdeki payının yüzde 26.4'e düşürülmesini önerdi. Halen uygulanan asgari ücret, TÜİK'in geçen yıl yetişkin bir işçinin dengeli beslenebilmesi için 5 YTL 2 YKr olarak hesapladığı günlük harcama tutarı esas alınarak belirlendi. Asgari ücrette gıdanın payı yüzde 36.4 olarak esas alındığı için, işçinin günlük harcama tutarı 13 YTL 79 YKr olarak hesaplandı. Aynı günlük ortalama harcama dikkate alınıp, gıda harcamalarının tüketimdeki payı yüzde 26.4 alındığında, günlük gıda içi ve dışı harcama tutarı 4 YTL 87 YKr'lik artışla 18 YTL 65 YKr olarak hesaplanıyor. Gıdanın payı yüzde 34.6 esas alınarak hesaplanan 413 YTL 57 YKr'lik aylık harcamada gıdanın payı yüzde 26.4 alındığında ücret bu rakamın yüzde 35.3 üzerine çıkıyor. Komisyon, geçen yıl brüt asgari ücreti 422 YTL 10 YKr belirlemişti. Gıdanın toplam harcamadaki payının yüzde 26.4'e düşürülmesi halinde aynı yöntemle brüt asgari ücretin 571 YTL 10 YKr olması gerekiyordu.