Asgari ücretlinin bebeği daha az kaka yapmalı!

Asgari ücretlinin bebeği daha az kaka yapmalı!
Asgari ücretlinin bebeği daha az kaka yapmalı!
DİSK araştırması asgari ücretlinin sadece son bir yılda alım gücünü büyük ölçüde kaybettiği ortaya koydu. Asgari ücretli 14 ekmek, 3 kilo tavuk eti ve 44 adet bebek bezi daha az alabiliyor.

ANKARA - DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), asgari ücret, doğalgaz, ekmek, ayçiçeği yağı, elektrik, su, odun ve kömürde yaşanan fiyat artışları karşısında alım gücünü büyük ölçüde kaybettiğini bildirdi.
DİSK-AR'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) madde fiyatları, TÜFE endeksi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamada, 2011 kasım ayı ile bu yılın kasım ayı fiyatları karşılaştırıldı. Buna göre, ekmek karşısında alım gücünü yüzde 1,23 yitiren asgari ücretli, geliri ile 14 ekmek daha az alabiliyor. Asgari ücretlinin zeytinyağında alım gücü arttı ancak asgari ücretli ayçiçeği yağından 2 litre 100 gram daha az alıyor. Asgari ücretli, bir önceki yıla göre 3 kilogram daha az tavuk eti yiyebiliyor. Kuru fasülyede de yüzde 2,53 oranında alım gücü kaybı yaşandı.
Asgari ücret, doğalgaz karşısında alım gücünü yüzde 12,7 düzeyinde kaybederken, odunda bu oran yüzde 7,9, kömürde yüzde 3,13 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücretli, elektrik ücreti karşısında alım gücünü yüzde 7, su karşısında yüzde 5,6 kaybetti.
Asgari ücret, tren ulaşımında alım gücünü yüzde 12 oranında kaybetti. Tren banliyö ücretleri bir yılda yüzde 28 arttı ve asgari ücret ile yapılacak sefer sayısı 364'ten 321'e geriledi. Şehir hatları vapurlarında alım gücü kaybı yüzde 5,27, metroda ise yüzde 3,1 oldu.
Asgari ücretli, bebek bezi karşısında da alım gücünü yüzde 2,14 oranında yitirdi. Asgari ücretli, geçen yıla göre 44 adet daha az bebek bezi alabiliyor.
Asgari ücret, 1 yılda, doğalgaz, ekmek, ayçiçeği yağı, elektrik, su, odun ve kömürde yaşanan fiyat artışları karşısında alım gücünü büyük ölçüde kaybetti.

İNSAN ONURUNA YAKIŞAN ASGARİ ÜCRET


Asgari ücretin, “işçinin ailesi ile gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlandığına işaret edilen çalışmada, şunlar kaydedildi, “Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu gibi ayrım yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır. Asgari ücret, gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır. Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile belirlenmeli ve denetlenmelidir.” (AA)

bigPara.com