Asgari ücrette ikinci görüşme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2006'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde, bugün ikinci kez toplanacak.

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2006'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde, bugün ikinci kez toplanacak. Komisyonun ilk toplantısında, 'sosyal diyalog' çerçevesinde ikinci toplantının işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezi'nde yapılması kararlaştırılmıştı. Toplantıda, asgari ücretin tespit edilmesinde değerlendirilmek üzere Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan istenen, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum ile memur maaşlarına ilişkin raporların ele alınması bekleniyor.
Toplam 15 üyesi bulunan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, eşit sayıda üyeyle temsil ediliyor. Komisyonda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor. İş Kanunu gereğince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracılığı ile en geç ik yılda bir belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük işçiler için 350 YTL 15 YKr düzeyinde bulunuyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 16 Aralık Cuma günü Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirecek.