Asgari ücrette vergi kalkıyor

AKP, CHP, MHP ve BDP'nin uzlaşmasıyla yeni Anayasa'nın sosyal güvenlik ve adil ücret maddesine 'asgari ücretten vergi alınamaz' maddesi konuldu.
Haber: RIFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - TBMM Anayasa Uzlaşyma Komisyonu’nda yazımı süren ‘Yeni Anayasa’ya, işçileri ve dar gelirlileri sevindirecek bazı maddeler eklendi. ‘Yeni Anayasa’ya eklenen bir maddeyle asgari ücretle çalışanlara vergi muhafiyeti getiriliyor. Ayrıca çocuk işçiliğini önleyecek önemli değişiklikler de yeni Anayasa’da yer alacak.

TBMM Anayasa 2 No’lu Yazım Alt Komisyonu, ‘Yeni Anayasa’da çalışma yaşamında devrim niteliğinde değişiklikler yapacak maddeleri benimsedi. İlk fıkra olarak “Herkes, çalışma, iş güvenliği, insan onur ve haysiyetine uygun bir hayat sürmesini sağlayacak ölçüde adil ücret hakkına sahiptir” cümlesi yazıldı. Toplantıda asgari ücretlinin durumu da tartışılarak 4 parti tarafından “Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulur, asgari ücretten vergi alınamaz” hükmünün ‘Yeni Anayasa’ya konmasına karar verildi. Bu hüküm sayesinde asgari ücretliler maaşlarına yansıyan vergiyi ödemeyerek, brüt ücret alacak. Ayrıca mevcut Anayasa’da bulunan asgari ücretin tespitinde “ülkenin ekonomik durumu” ifadesi metinden çıkarıldı.

Doğum yapan çalışanlar için “Devlet, işverenlerin çocuk bakım hizmetleri sağlamalarını teşvik eder” ifadesi eklenirken, çocuk işçiliğin önlenmesi için de “Kimse, yaşına ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” maddesi ‘Yeni Anayasa’ya hüküm olarak kondu.

Kadın mı özürlü mü?
CHP ve BDP ’nin “Devlet, istihdam konusunda cinsiyet farkı gözetmeksizin fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkını güvence altına alarak, kadınların çalışma hayatına katılmasının önündeki engelleri ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri kaldırmakla yükümlüdür” fıkrasının madde metnine eklenmesi talebi tartışıldı. CHP ve BDP’nin ‘kadınlar için özel hüküm” talebine karşı çıkan AKP ’liler, “Kadınlar ve küçükler ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma koşuları bakımından özel olarak korunurlar” fıkrasının daha doğru olacağını savundu. Ancak CHP’liler kadınlarla özürlülerin aynı kategoride ele alınmasına karşı çıktı.

Yönetime işçi temsilcisi
CHP’nin önerisi üzerine madde metnine, “Çalışanlar dinlenme, yıllık izin, hafta ve bayram tatili hakları ile iş koşullarının ve çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi sürecine katılma hakkına sahiptir” fıkrası eklendi. Bu hükme göre şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına işçi temsilcileri katılacak ve çalışma koşullarıyla ligili düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak.

bigPara.com