Avrupa Birliği'nden işsizlik için mali destek

Türkiye'nin üyelik müzakerelerine başlayacağı 3 Ekim öncesi 'para muslukları'nı açan AB, işsizlik sorununa da mali yardım yoluyla el attı. AB, Türkiye'deki 'işsizlik' için 'şimdilik' 80 milyon YTL'lik...
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Türkiye'nin üyelik müzakerelerine başlayacağı 3 Ekim öncesi 'para muslukları'nı açan AB, işsizlik sorununa da mali yardım yoluyla el attı. AB, Türkiye'deki 'işsizlik' için 'şimdilik' 80 milyon YTL'lik (80 trilyon lira) bir yardım çekini cebinden çıkarırken, bu yardımı ağırlıklı olarak mesleki eğitimin modernizasyonunda kullandıracak. AB'ye göre, işsizliğe çözüm bulmanın temel yolu mesleki eğitimde kaliteyi yakalayıp, bu yolla hem işsizlere tüm sektörlerin kapısını aralamaktan hem de eğitimle iş dünyası arasında bağlantı kurmaktan geçiyor.
AB'nin Türkiye'ye işsizlik yardımı, iki büyük proje üzerinden gelecek.
İlki; toplam bütçesi 59 milyon avroyu bulan Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi (MEGEP), ikincisi de Aktif İşgücü Programı. Bu iki büyük proje altında desteklenecek projelerde aranan temel kriter, hem iş hem de eğitim dünyasını 'canlandıracak' niteliğe sahip olmak. Projelerin takibini yapacak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), AB yardımlarının Türkiye'nin 'yeniden yapılanması'nda temel rol oynayacağını düşünüyor. ABGS yetkilileri, iki proje ile ilgili son gelişmeleri şöyle anlattı:
Mesleki eğitime ağırlık
Türkiye'de mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla 2001'den beri yürütülen ve 2007'de tamamlanacak MEGEP'in, en önemli adımlarından biri 2004-2005 eğitim yılında yeni eğitim programlarının sunulması olarak görüldü. Programların, toplumun ve iş piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu, merkezi ve yerel düzeylerde geliştirilmesi istendi. Bu amaçla, MEGEP bütçesinin 25 milyon avroluk kısmı, yeni eğitim programlarının geliştirilmesi ve sunulmasında rol alacak olan pilot eğitim kurumlarının ekipman alımlarında kullanılmasına karar verildi. Aynı kapsamda, meslek okullarının modernizasyonu da değerlendirildi. Bu kapsamda proje tekliflerini özellikle sivil toplum ve üniversitelerden bekleyen AB, öncelikli sektörlerini de 'gıda ve gıda işlemesi', 'inşaat', 'tekstil ve giyim', 'teknik mühendislik, bakım ve inşa', 'elektronik mühendislik, bakım ve inşa', 'turizm' ve 'otomotiv sektörleri' olarak belirledi.
Bu alanlarda AB ile proje yürütmek isteyen proje sahiplerinin şu hedeflerden şaşmaması gerekiyor:

  • Ulusal Yeterlilik Sistemi'nin oluşturulmasını da içeren bir ulusal reformun uygulanması yoluyla mesleki eğitim sisteminin nitelik ve uygunluğunun geliştirilmesi,
  • Kamu kurumları, toplumsal ortaklar ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde güçlendirilmesi,
  • Reform sürecinin uygulanmasına yerel oyuncuların da dahil edilmesi yoluyla sistemin yerelleşme sürecinin hızlandırılmasıdır. AB'nin 24 milyonluk proje desteği ise 'Aktif İşgücü Programı' kapsamında gerçekleşecek. Bu proje desteği için 'Yeni Fırsatlar' diyen AB, Türkiye'nin Avrupa istihdam politikasına uygun olarak etkin istihdam politikaları yaratmasına yardım etmeyi hedefliyor.
    Programın hedef grupları da şöyle:
    İŞ-KUR'a kayıtlı gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler, uzun süreli işsizler, kırdan kente göç edenler gibi risk grubunda yer alanlar ve diğer tüm işsizler. İstihdamda olmakla birlikte, işini kaybetme tehlikesi olanlar ile verimlilikleri artırılmak istenen her pozisyondaki çalışanlar.