Avrupa Şartı'na vize verilmedi

Avrupa'nın 'örgütlenme' ve 'toplu pazarlık' şartı Türkiye'ye ağır geldi. TBMM Dışişleri Alt Komisyonu da hükümetin, 'örgütlenme özgürlüğü' ve sosyal haklarla ilgili çekincelerini kaldıramadı.

ANKARA - Avrupa'nın 'örgütlenme' ve 'toplu pazarlık' şartı Türkiye'ye ağır geldi. TBMM Dışişleri Alt Komisyonu da hükümetin, 'örgütlenme özgürlüğü' ve sosyal haklarla ilgili çekincelerini kaldıramadı.
AKP hükümeti, Avrupa Konseyi'nin sosyal alandaki temel belgesi niteliği taşıyan 'Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolü'nün en temel hükümlerini çekince koyarak imzaladı. Alt Komisyon, ekonomik ve sosyal hakların büyük bölümüne konulan çekinceleri kaldırırken, sözleşmenin 2. maddesinin çalışanlara, 'en az dört haftalık ücretli yıllık izin sağlanması' koşulu içeren 3. fıkrası ile 'örgütlenme' ve 'toplu pazarlık' hakkı tanıyan hükümlerdeki çekinceyi başta Anayasa olmak üzere iç hukuk mevzuatına uymadığı için korudu.
Tasarının 'örgütlenme hakkı' düzenleyen 5. maddesi, çalışan ve işverenin çıkarını korumak için örgüt kurma ve üye olma özgürlüğünü sağlamak için ulusal yasanın özgürlüğü zedelemesini veya bu şekilde uygulanmasını önlemeyi taahhüt edeceğini hükme bağlıyor.