Avrupa'dan gıda için destek

Avrupa Birliği (AB) tarafından üç yıldır Türkiye'de yürütülen "Gıda Denetim Hizmetlerine Destek" projesi çerçevesinde gıda sektörüne 10.1 milyon avroluk kaynak aktarıldı.

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) tarafından üç yıldır Türkiye'de yürütülen "Gıda Denetim Hizmetlerine Destek" projesi çerçevesinde gıda sektörüne 10.1 milyon avroluk kaynak aktarıldı.
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 14.1 milyon avro olan projenin 10.1 avroluk kısmı bugüne kadar AB tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile gıda güvenliği, kalite kontrol ve uygunluk testi metot ve prosedürlerinin iyileştirilmesi yoluyla Türkiye'de gıda üretiminin ve ticaretinin geliştirilmesi hedefleniyordu.
Ekipman alındı
AB kaynaklı "Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerine Destek" projesinin resmi kapanış toplantısı dün Ankara'da yapıldı.
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, üç yıldır devam eden 'Türkiye'de Gıda Denetim Hizmetlerine Destek' projesinin temel sonucu; Tarım Bakanlığı il kontrol laboratuvarlarının gıda güvenliği ve kalitesi konularındaki analitik becerilerinin Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun olarak artırılması oldu. Projede yer alan 15 il kontrol laboratuvarının AB standartlarına göre çalışır hale gelmesi sağlandı. Laboratuvarlara yaklaşık olarak 9 milyon avroluk ekipman alındı ve laboratuvar personeline uygulama ve denetleme konularında yoğun bir eğitim verildi. Proje ile 15 laboratuvar, daha önce yapılamayan GMO (Genetik Modifiye Organizmalar) ve dioksin analizleri de dahil olmak üzere, daha çok sayıda analiz yapılabilir duruma getirildi.
Gecikme engellenecek
Ayrıca açıklamada; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin'de bulunan il kontrol laboratuvarlarının farklı yöntemler konusunda TÜRKAK tarafından akredite edildiği ve Samsun laboratuvarının da yakın zaman içinde akredite edileceği kaydedildi. Projenin, pazarlama, ithalat, ihracat izinleri verilmeden önce yaşanan uzun gecikmelerin önüne geçeceği ve farklı laboratuvarlarda yapılan analizler arasında farklılık olması sebebiyle numunelerin reddedilmesini ve ürünlerin imhasını önleyeceği belirtildi.