Avrupa'nın en zengini Lüksemburg, biz sondan beşinciyiz

Avrupa'nın en zengini Lüksemburg, biz sondan beşinciyiz
Avrupa'nın en zengini Lüksemburg, biz sondan beşinciyiz
Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Avrupa'da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), Lüksemburg'da elde ediliyor. Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 2,71 katı kişi başına GSYH'ya sahip durumda. Türkiye, endeks listesinde 37 ülke içinde 32. sırasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Satın Alma Gücü Paritesini açıkladı. Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları temelindeki uluslararası karşılaştırmalara yönelik 2007 yılı kesin, 2008 ve 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketim ve Fiyat Düzeyi Endeksleri yer alıyor. 

Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre , İzlanda ve Norveç ile 4 Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan'ı kapsıyor. 

Endekslerde, AB'ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor. Bu çerçevede, hem kişi başına GSYH hem de Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi en yüksek ülke Lüksemburg. Lüksemburg'un kişi başına GSYH'de 271, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim ise 152 puan oldu. 

Ayrıca, Hollanda , İrlanda, Avusturya, Danimarka, İsveç gibi ülkeler de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.
Kişi başına GSYH ve gerçek kişisel tüketime ait kişi başına hacim endeksi en düşük ülke Arnavutluk (sırasıyla 27, 31) olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı. 

Türkiye'nin 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, kişi başına GSYH hacim endeksi 46, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 49 olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yarısına yakın bir kişi başına GSYH düzeyine ulaşmış bulunuyor. Türkiye SGP'ye göre kişi başına GSYH'de 2008'e kıyasla 1 puan gerilerken, listede de 1 sıra gerileyerek 32. oldu. 

EN PAHALI ÜLKE DANİMARKA
Ülkelerin uluslararası alanda fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlayan Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksinin 2009 geçici sonuçlarına göre, Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin fiyat düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler Danimarka (150), İrlanda (131), Lüksemburg (131), Finlandiya (125) ve Belçika (118) oldu. 

En düşük kaldığı ülkeler ise Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan olarak sıralandı. Türkiye'nin Gerçek Kişisel Tüketim grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 58 oldu. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yüzde 42 daha ucuz fiyat düzeyine sahip bulunuyor. (AA)

bigPara.com