'Avrupa'nın küçüleceğini düşünüyoruz'

'Avrupa'nın küçüleceğini düşünüyoruz'
'Avrupa'nın küçüleceğini düşünüyoruz'
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Euro Krizi Sonrasında Avrupa'nın Yeni Mimarisi ve Almanya'nın Rolü' konulu konferansa TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'de katıldı.

TÜSİAD Dış Politika Forumu’nda ’Euro Krizi Sonrasında Avrupa’nın Yeni Mimarisi ve Almanya’nın Rolü’ konusu ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Almanya Birlik 90- Yeşilller Eş Başkanı Cem Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi TÜSİAD Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile öğrenciler katıdı.

" BÜTÜN EKONOMİLER REFORMLARI SÜRDÜRMELİ "

Konferans açılışında bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, AB’nin borç krizinden çıkmaya çabaladığını söyleyerek, " Zor zamanlardan geçiyoruz. Türkiye ’nin komşuları, baskıcı rejimlerini değiştirerek demokrasi ve hukuk devleti getirmek göreviyle karşı karşıya. Bütün bu kargaşanın ortasındaki Türkiye ise ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve demokrasiyi birleştirmek için çalışıyor" dedi. Euro krizinin bir borç krizi olmasının yanı sıra, bu krizin politik bir mesele olduğunu da söyleyen Boyner;

"Ekonomik gelişmeler Avrupa’nın derinleştiğini ancak siyasi birlik ve daha etkin yönetişime ihtiyacı olduğunu göstermektedir. AB’nin aynı zamanda ekonomik ve kültürel reformu, daha yenilikçi, esnek ve verimli bir sistemi kabul etmesi gerektiğini de göstermektedir. Avrupa ülkeleri bu sorunların farkındadır ve nispeten iyi bir haber , siyasi iradenin giderek güçlenmesidir. Ancak bu siyasi kararlılık Euro bölgesine güven sağlayabilecek tek faktör değildir. Bütün ekonomilerin reformları sürdürmesi ve gerekli mali disiplini uygulaması gerekir.Avroya güven
duyulmasını sağlayacak etkenler bu siyasal kararlılığın devamı ve sürdürülebilir olmasıdır " diye konuştu.

Ümit Boyner, " Türkiye olarak, Avrupa ve Türkiye’nin nasıl etkili bir birlik oluşturacağını düşünmemiz gerekiyor. Sekteye uğrayan üyelik sürecinin yarattığı olumsuz duygularla başa çıkmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Öte yandan Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz Avrupa bağlamı içinde de büyük önem taşıyor. Türkiye, Avrasya ülkeleriyle ekonomik bağlarını güçlendiriyor. Bu durum Türkiye’yi AB ile ilişkilerinde daha stratejik bir konuma getiriyor " dedi.

"KENDİNİ GELİŞTİRMEZSE AVRUPA KÜÇÜLECEK "

AB’nin Türkiye’nin başarılı bir genişlemesi için iki önkoşulu olduğunu söyleyen Boyner, "Birincisi, AB’nin demokratik ve ekonomik kriterlerinin Türkiye tarafından yerine getirilmesidir. Türk iş dünyası Türkiye’nin reform gündeminin ve bu amaca yönelik ilerlemesinin arkasında itici bir güçtür. İkinci önkoşul ise, Türkiye’yi başarıyla içine alarak genişlemenin getireceği muazzam katkıyı tartmak açısından AB’nin daha akılcı bir küresel vizyonu benimsemesidir. Bu durum, Avrupa değerlerinin, küresel yumuşak gücün ve ekonomik rekabetçiliğin bir zaferi olacaktır" şeklinde konuştu.

Ümit Boyner, " Genişlemeyi başaramayan, içine kapanan bir AB’nin etkisi kuşkusuz azalacak, istikrarsız bir çevrenin ortasında önemsizleşecektir. Kendini pekiştirip genişlemezse Avrupa’nın küçüleceğini düşünüyoruz. Krizden çıkış, bütçe ve maliye dayanışması da dahil olmak üzere Avrupa içi bütünleşmenin derinleştirilmesi de önemlidir. Bu açıdan, AB’nin yönlendirici gücü olarak Almanya dayanışma yönünden sorumluluk üstlenmeli, güney ekonomileri de istikrar yönünden üzerlerine düşeni yapmalı, böylece AB’nin ABD ve yükselen Çin karşısında daha rekabetçi hale gelmesive dünya politikasındaki yumuşak gücünü korumasını sağlanmalıdır " şeklinde konuştu. 

" GENÇ EĞİTİMLİ İNSANLAR İŞSİZ" 

Konferansın açılışında Cem Özdemir de bir konuşma yaptı. Özdemir, Euro bölgesi ülkelerinde yaşanan ekonomik krize değindi. Özdemir, " Şu anda ne bir AB ülkesinin ne de AB hükümetinin ne de bir AB liderinin krizle ilgili hiçbir fikri yok. Bence AB’nin ekonomik krizinin yanında politik krizinden de bahsetmemiz gerekir. Liderler arasındaki krizi konuşmamız bunları anlamak için yeterli olacaktır " dedi.

" Krizin bir parça başına dönelim "diyen Özdemir, ekonomik krizin 2010 yılında Türkiye’nin komşusu olan Yunanistan’da patlak verdiğini söyleyerek, krizin euro bölgesindeki üllkeler için bir ekonomik saldırı haline geldiğini söyledi. Cem Özdemir, " Bugün kriz büyüyerek devam ediyor. Bugün Yunanistan’ı, Portekiz’i, İspanya’yı konuşabiliriz. Yüzde 50’den fazla genç insan çok iyi eğitim almalarına rağmen şu an işsiz. Hayal edebiliyor musunuz ? Genç eğitimli insanlar işsiz " dedi. Özdemir, " Eğer AB’den konuşacaksak, ulusal problemlerden değil, Yunanistan ve İspanya’daki genç insanların işsizliğinden konuşalım. Bence Euro bölgesi ülkelerinin bu problemin tamamını paylaşmaları gerekir" dedi. Yunanistan’daki sol ve sağ radikal grupların etkinliğini artırdığını söyleyen Özdemir, ülkenin umutsuzlaştığını da belirtti.

Pınar ÇITAK KOYGUN - Enver ALAS / DHA

bigPara.com