Aynı işi yapıp farklı maaş alıyorlar

Aynı işi yapıp farklı maaş alıyorlar
Aynı işi yapıp farklı maaş alıyorlar

Farklı kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personeli arasında da maaş uçurumu yaşanıyor.

ANKARA - Aynı işi yapan, aynı unvandaki bazı kamu görevlileri arasındaki maaş farkı 102-499 lira arasında değişiyor. Türkiye Kamu-Sen, farklı kurumlarda aynı işi yapan kamu görevlilerinin maaşları arasındaki farklılıklara dikkat çekmek amacıyla bir rapor hazırladı.
Konfederasyonun Ar-Ge merkezinin raporuna göre, kurumlar arası ücret farklılığından en çok etkilenen kamu görevlilerinin başında müdür ve şube müdürleri geliyor. Kamuda ek ödemesi olmayan kamu kurumunda görev yapan bir müdür (1/1) en az 1576 lira maaş alırken ek ödemesi olan kurumda aynı niteliklerde ve aynı görevi yapan bir başka müdürün maaşı 2 bin 75 lirayı buluyor. Maaşa etki eden diğer özellikleri aynı olan müdürlerin maaşlarında sadece çalıştıkları kurumun farklı olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan maaş farkı 499 lirayı buluyor. Kamu kurumlarında görev yapan şube müdürlerinin durumu da müdürlerin durumuyla paralellik taşıyor.
Ek ödemesi olmayan kurumda görev yapan bir şube müdürü (1/1) çalışması karşılığında ay sonunda bin 644 lira, ek ödemesi olan bir kurumda görev yapan aynı kıdem ve derecedeki şube müdürü ise 2 bin 75 lira maaş alıyor. Şube müdürlerinin maaş farkı 432 liraya çıkıyor.

Avukatlarda uçurum yüksek
Maaş farkının yüksek olduğu unvanlardan biri de avukatlık. Kamuda ek ödeme uygulaması olmayan kurumda görev yapan bir avukatın (2/1) eline ay sonunda 1644 lira, ek ödemesi olan kurumda görev yapan bir avukatın eline ise 1989 lira geçiyor. Farklı kurumlardaki avukatların maaşları arasındaki fark 345 lira düzeyine çıkıyor. Ek ödemesi olmayan kamu kurumunda çalışan bir teknikerin (1/1) eline 1554 lira geçerken ek ödeme verilen kurumdaki teknikerin eline geçen maaş 1687 liraya ulaşıyor. Teknikerler arasındaki maaş farkı 133 lira düzeyinde gerçekleşiyor.
Raporda, “Kamudaki maaş adaletsizliğinin bir an önce giderilmesi, yıllardır yapılan haksızlıkların telafisi için adım atılması gerekmektedir” denildi. (aa)