Aytemiz'in ceza itirazına Danıştay'dan ret

Danıştay 13. Dairesi, Aytemiz Petrol'ün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) verdiği cezanın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Aytemiz Petrol'ün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) verdiği cezanın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. EPDK'nın akaryakıt şirketlerine verdiği rekor cezanın ardından, 88.5 milyon YTL ceza verilen Aytemiz, Danıştay'da ilk davayı açmıştı. Danıştay'ın kararı 'ara karar' niteliği taşıyor ve diğer şirketlerin açtığı davalara bir ölçü niteliği oluşturmuyor. Yetkililer, her dava dosyasının ayrı ayrı incelendiğini ve herbirinin ayrı ayrı sonuçlandırılacağını belirtti. Aytemiz çıkan karara yönelik Danıştay İdare Dava Daireleri'ne itiraz edebilecek. İtiraz kabul edilirse 13. Daire davayı esastan görüşecek.