Babacan: Seçim yılı korkutmaz

Devlet Bakanı Babacan: "2007 seçim yılı diye bir korkumuz yok. Meclis iradesinden korkulmasın. Büyüme yüzde 5 olacak, enflasyonda düşüş sürer."

ANKARA - Hazine, 2007'de 'enflasyona endeksli tahvil'i iç borçlanma enstrümanlarına ekleyecek. Devlet Bakanı Ali Babacan, enflasyonda orta vadeli yüzde 4'lük hedefin gerçekleşebilir olduğuna işaret ederek, "Enflasyondaki düşüşe piyasalardan daha olumlu bakıyoruz" dedi. Seçim yılı olmasına karşın 2007 yılının da başarıların elde edileceği bir yıl olacağını ve korkmadıklarını belirten Babacan, "Kimse demokratik süreçlerden, halkın ve Meclis'in iradesinden korkmasın" dedi.
Babacan dün basın toplantısıyla, 'Kamu Finansmanı Programı', 2006 gerçekleşmeleri ve 2007 hedeflerini açıkladı. Dört yıldır enflasyon ve büyümede önemli başarı sağlandığına vurgu yapan Babacan, enflasyonla mücadeleyi en az birkaç yıl daha bir numaralı hedef olarak tutacaklarını söyledi. Başarıların arkasındaki kilit faktörün güven olduğunu ifade eden Babacan, Meclis'in de sayısız reformu yasalaştırarak tarihi rol üstlendiğine dikkat çekti.
'Biz çok rahatız'


Büyütmek için tıklayınız

Babacan, 2007'nin seçim yılı olması nedeniyle risklerin de bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz çok rahatız, 2007'nin bir başarı yılı olacağından eminiz" dedi. Günü kurtarma politikası izlemediklerini, 10-15 yıl ileriye baktıklarını, Türkiye'nin istikrarının en sönemli başarı noktası olduğunu vurgulayan babacan, "Niye bu hedefi riske atalım. Bizim korkumuz yok" diye konuştu.
Tarihi fırsat yakalandığını ve bunun heba edilmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğine işaret eden Babacan, son yıllarda son yıllarda mali disiplinin gevşetilmesi yönünde telkinler aldıklarını ama bunun asla olmayacağını söyledi. Babacan, "Merkez Bankası para politikaları önemli ama mali disiplin olmadan olmaz" dedi. 2007'nin kayıp yıl olacağı değerlendirmelerine, "büyüme yüzde 5 olacak, enflasyon düşüş trendini sürdürecek ve Türkiye'nin kazanacağı bir yıl olacak. Biz kendimizden eminiz. Çünkü uygulayıcı olan biziz. Merkez Bankası, dört yıldır uyguladığı politikaları 2007'de de uygulayacak" dedi.
'Takvimden korkmayın'
Demokratik sistem işlediği sürece kimsenin korkmaması gerektiğini vurgulayan Babacan, "hiç kimsenin demokratik takvimlerden, TBMM ve halkın iradesinden korkmasına gerek yok" dedi. 2007 yılına ilişkin tartışmaların uluslararası yatırımcıları şaşırttığını söyleyen Devlet Bakanı Babacan, "Yatırımcılar, '2007'de abartıldığı kadar sorun görünmüyor, seçimler niye risk olarak görülüyor' diye bize soruyorlar. Uluslararası piyasaların bize güveni var. Yeter ki biz de kendimize güvenelim" diye konuştu. Mevcut iç borçlanma enstrümanlarına enflasyona endeksli tahviller ekleniyor. Bu tahviller üç ayda bir olmak üzer ihraç edilecek.
Ali Babacan, 2007 yılının seçim yılı olması nedeniyle bu tahvillerin risk oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine, enflasyon konusuna piyasadan daha olumlu baktıklarını ve orta vadede yüzde 4'lük hedefi ulaşılabilir gördüklerini belirtirken, "Bir bakıma enflasyona endeksli tahvil ile bu farka bir cevap vermiş olmuyoruz" dedi. Piyasa yapıcıları ile de görüştüklerini belirten Babacan, 2007'nin bunun için uygun bir zaman olduğunu vurguladı.
Köprü satışı ne olacak?
Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım projeleri ve köprü satışı için Gelir Ortaklığı Senedi (GOS) benzeri yeni enstrüman çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu üzerine Babacan, henüz kesin karar verilmediğini ancak bu seçeneği de göz ardı etmediklerini söyledi.
İmarzedelere yasa
Babacan, İmarbank bonozedelerine yapılacak ödemeye de değinerek, yargı kararlarını takip ettiklerini; gerekirse bonolarla ilgili düzenlemenin Meclis gündemine gelebileceğini söyledi. Miktarı yüksek olmakla birlikte bunun bir defa ödeneceğine işaret eden Babacan, makro politikalar üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.
Reel faiz yüzde 8.20
Babacan, 2002'de reel faizin yüzde 34'lerde seyrettiğine dikkati çekerek, 30 Eylül itibariyle Hazine borçlarının ortalama reel faizinin yüzde 8.20 olduğunu, 31 Aralık itibariyle bu oranın bir miktar yükselebileceğini söyledi.
Ertelemenin etkisi
Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Ali Babacan, sosyal güvenlik reformundaki altı aylık ertelemenin maliyetiyle ilgili yöneltilen soru üzerine de şunları söyledi:
"2007 yılı bütçesi üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak." Sosyal güvenlik reformuna göre, reformun 10'uncu yılında, sosyal güvenlik açıklarının gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranının yaklaşık yüzde 1'e inmesinin, 30 ve 35. yıllarda da yüzde 1'in de altına düşmesinin öngörüldüğüne işaret eden Devlet Bakanı Ali Babacan, şu andaki açığın GSMH'ye oranının ise yaklaşık yüzde 4.5 civarında bulunduğunu vurguladı.
Referans faiz belirlenecek
Babacan, 2007'de ihraç edilecek değişken faizli tahvil dönem faizinin, referans bono ihaleleriyle değil, diğer bonoların ortalama faizinin baz alınacağı bir sistemle belirleneceğini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve daha sonra bu konuda bir açıklama yapılacağını söyledi.


Babacan: Devlet 2007 yılında daha az borçlanacak
Devlet Bakanı Babacan, kamu finansman programı gerçekleşme beklentisi ve 2007 hedeflerini şöyle aktardı:
2006 yılı değerlendirmesi: Programın ötesinde bir başarı sağlandı. Faiz dışı fazla hedefinin yüzde 6.5'in üstünde gerçekleşmesi bekleniyor. 30.2 milyar YTL olan hedef 8 milyar YTL aşılarak 38.4 milyar YTL olarak gerçekleşecek. Kamu kesimi borçlanma gereğinin gayrisafi mili hasılaya (GSMH) oranı eksi 3.1 olacak. Toplam kamu finansmanı rekor kırarak ilk defa fazla verecek. Net borç yükünün gayrisafi mili hasılaya oranı yüzde 50'nin altına inmesini bekliyoruz. Kesin sonuçlar KİT hesaplarının netleşmesiyle mart ayında alınacak. Bu oranı 2001'de yüzde 90.5, 2002'de yüzde 78'di.
Bütçe açığından sonra bu alanda da Maastricht kriterlerini yakalamış olacağız. Dalgalanmaya rağmen borç servisinde önemli bir sapma olmamıştır. İç borç çevirme oranını yüzde 76.3 olarak kapatıyoruz. Hazine, 35 milyar YTL ödediğinden daha az borçlandı, bu kadar tutarı piyasada bıraktı. 2002'de iç borç çevirme oranı yüzde 103'tü. Hazine, rezervlerini de 6.2 milyar YTL artırdı. 27.2 ay olan borçlanma vadesi 28 aya çıktı. Dış borçlanma 5.5 milyar doların üzerine çıkarak 5.8 milyar dolar gerçekleşti. Borç vadesi ortalama 5.5 yıl uzadı.
'Disiplin tavizsiz sürecek'
2007 öngörüleri: Mali disiplin tavizsiz sürecek. Yüzde 6.5'luk faiz dışı fazla hedeflenmeye devam edilecek. Güçlü rezerv tutma politikası sürecek. Piyasa koşulları çerçevesinde vade uzatılacak. 166.5 milyar YTL borç servisi yapılacak. 140.3 milyar iç, 26.2 milyar YTL dış borç ödenecek. Buna karşın 104.2 milyar YTL iç borçlanma, 17.8 milyar YTL dış borçlanma yapılacak. İç borç çevirme oranı yüzde 74.3 hedefleniyor. 36 milyar YTL daha az borçlanma yapılacak. İç borç servisinin 41.8 milyar YTL'si iç kaynaklardan karşılanacak. Bunun 34.3 milyar YTL'si faiz dışı fazla, 0.7 milyar YTL'si garantili borçların geri dönüşleri, 6.8 milyar YL'si Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) ve özelleştirme gelirlerinden sağlanacak. Uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 5.5 milyar dolar, uluslararası kredi olarak 4.4 milyar dolar olmak üzere 9.9 milyar dolar dış finansman sağlanacak. Hazine rezervi 2.7 milyar YTL azalacak, ancak özelleştirme ve TMSF gelirindeki artış rezerv artışı için kullanılacak.