'Babalar Günü'nde Anneler Günü duyarlılığımız yok'

'Babalar Günü'nde Anneler Günü duyarlılığımız yok'
'Babalar Günü'nde Anneler Günü duyarlılığımız yok'

Hediye olarak ne bekledikleri sorulan babaların yarısı ?Önemli olan hatırlanmak? diyor.

Synovate'in araştırmasına katılanların yüzde 49'u, 'Babalar Günü kutlanmalı' diyor. Anneler Günü için ise bu oran yüzde 71 çıkmıştı

İSTANBUL - Önde gelen pazarlama iletişimi şirketi Synovate Türkiye’nin gerçekleştirdiği özel araştırma, Türkiye’de Babalar Günü’ne olan rağbetin Anneler Günü’ne oranla düşük kaldığını gösterdi. Bu özel günün önemli olduğunu ve kutlanması gerektiğini düşünenler yüzde 49 gibi azımsanmayacak bir orana ulaşırken, yine Synovate’nin geçen mayıs ayında Anneler Günü için yaptığı araştırmada, kutlanması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71 çıkmıştı. 

500 kişiye soruldu
Synovate’in İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yaşayan, 18-54 yaşları arasındaki kadın, erkek toplam beş yüz tüketici ile örneklem yöntemi ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Babalar Günü’nde babalarına hediye alanların oranı yüzde 42 ve bu oran yüzde 49 olan genel kabulün gerisinde kalıyor. Anneler Günü’nde ise, yüzde 65’lik bir kesim annelerine her yıl hediye aldıklarını belirtmişlerdi. Araştırma verileri, şu sonuçları içeriyor: 

* Neden hediye almıyorlar: Türk halkının yüzde 34’ü babalarının başka kentlerde yaşamaları ya da hayatta olmamaları nedeniyle hediye almıyor. Yine, Anneler Günü araştırması sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, bu oran yüzde 27 olarak saptanmıştı. Yüzde 20’lik kesim bu günde hediye almayı gereksiz buluyor. Anneler Günü’nde hediyeyi gereksiz görenlerin oranı ise yüzde 9’du.  

* Hediye alanlar alışkanlıklarında kararlı: Babalarına hediye alma alışkanlıkları olan tüketicilerin yüzde 81 gibi önemli bir bölümü geçen yıllarda olduğu gibi bu alışkanlıklarını korumaya niyetliler. Anneler Günü için bu oran yüzde 93 olarak belirlenmişti.

* Benzer tercihler; kıyafet, aksesuvar, çiçek: Babalar için en çok tercih edilen hediyeler kıyafet ve saat/aksesuar. Anneler Günü’nde benzer tercihler ortaya çıkmış ve tercihler kıyafet, takı/aksesuar ve çiçek olarak ifade edilmişti.

* Hediye fiyatında anneler ayrıcalıklı: Tüketicilerin yüzde 35’i babalarına hediye alırken fiyatına bakmayacaklarını söylüyor, yüzde 28’i ise geçtiğimiz yıla göre daha ucuz bir hediye tercih ediyor. Yine bu yıl Synovate’in Anneler Günü’ne özel olarak gerçekleştirdiği araştırmada, “Anneme hediye alırken fiyatına bakmam” diyenlerin oranın yüzde 82 olarak belirlenmişti.

* Hediye oranlarındaki farklılık: Söz konusu araştırma kapsamında görüşülen babaların yüzde 49’u  her yıl babalar gününde çocuklarının kendilerine hediye aldıklarını ifade ediyorlar. Anneler günü öncesinde, çocuklarından her yıl anneler günü hediyesi aldıklarını söyleyen annelerin oranı ise yüzde 85 düzeyinde olmuştu.

* Önemli olan hatırlanmak: Synovate’in araştırması, babalar için önemli olanın hediye değil, hatırlanmak olduğunu gösteriyor. Hediye olarak ne bekledikleri sorulan babaların yüzde 50’si “Önemli olan hatırlanmak” derken, yüzde 36’lık bir kesim bu konuda net bir fikre sahip değil. 

* Babalardan hem anneye hem eşe hediye: Babalar gününde evli ve çocuk sahibi kadınların yüzde 49’u eşlerine Babalar Günü hediyesi aldıklarını belirtiyorlar. Bu konuda babalar, annelere göre biraz daha duyarlı davranıyor; Anneler Günü’nde evli ve çocuk sahibi erkeklerin yüzde 50’si  kendi annelerinin yanı sıra eşlerine de mutlaka hediye alıyorlar. (Radikal)