Bağ-Kur'luya tam destek

SSK ve Bağ-Kur'luların yaklaşık 21.3 milyar YTL tutarındaki prim borçlarına getirilen ödeme kolaylığı 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları kapsarken...
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - SSK ve Bağ-Kur'luların yaklaşık 21.3 milyar YTL tutarındaki prim borçlarına getirilen ödeme kolaylığı 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları kapsarken, Bağ-Kur'lulara, 1 Nisan 2005 tarihinden yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan borçlar için de 12 taksitle ödeme kolaylığı sağlanacak. Bağ-Kur Genel Müdürü Taner Güngör, son yedi ayda ödenmeyen prim borçlarının 4 milyar YTL dolayında olduğunu söyledi. Bağ-Kur'un 31 Mart 2005 tarihine kadar olan dönemdeki prim alacağı 16.7 milyar YTL iken, son yedi aylık birikmiş alacakla bu tutar 20.7 milyar YTL'ye ulaşmış oldu.
Çalışma Bakanlığı'nca pazartesi günü hazırlanan prim affına ilişkin yasa tasarısı salı günü tüm bakanlar tarafından imzalanarak dün TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Söz konusu tasarının gerekçesine göre, SSK'nın prim alacaklarına ilişkin dosya sayısı 1 milyon 446 bin 735. Bağ-Kur'a prim borcu bulunanların sayısı 2 milyon 187 bin 540 kişi.
Toplam Bağ-Kur'lu sayısının 3 milyon 385 bin 806 kişi olduğu dikkate alınırsa, üç Bağ-Kur'ludan ikisinin borçlu durumda olduğu ortaya çıkıyor. Bunların yaklaşık 1.4 milyonu da beş yıl ve daha uzun süreden beri primlerini ödemeyenlerden oluşuyor.
Tasarı esas olarak, prim affı tartışmasının ilk gündeme geldiği 31 Mart 2005 tarihinden önce tahakkuk etmiş SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılarak 36 aya kadar taksitlendirilmesini düzenliyor. Ancak, tasarıya konulan bir hükümle, Bağ-Kur'luların 1 Nisan 2005 tarihinden, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar tahakkuk eden prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarına, en çok 12 ay taksitle ödeme olanağı sağlanıyor. Bu borçların anaparalarına ilk üç ay için aylık yüzde 3 oranında faiz uygulanacak ve izleyen aylarda da üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış dikkate alınarak hesaplanacak tutar taksitlendirilecek.
Erdoğan ne demişti?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle prim affı düzenlemesinin geçici olarak askıya alınması üzerine yaptığı açıklamada, tasarıyı daha sonra tekrar gündeme getireceklerini ancak ödeme kolaylığının 31 Mart 2005 tarihinden önceki borçları kapsayacağını belirterek, herkesin bundan sonra tahakkuk edecek prim borcunu düzenli olarak ödemesini istemişti. Bağ-Kur Genel Müdürü Güngör, her ne kadar Başbakan halkı bu konuda uyarmış olsa da, af beklentisi nedeniyle 31 Mart'tan sonra prim ödemelerinin aksadığını, yaklaşık 4 milyar YTL ilave prim borcu biriktiğini ifade etti. Güngör, yapılan bu düzenlemeyle, Bağ-Kur'lular açısından, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki birikmiş bütün prim borçlarının ödeme kolaylığından yararlandırılmış olacağını vurguladı.
Bağ-Kur prim borçlarından beklentisi hakkında da bilgi veren Güngör, toplam borçların yüzde 60-70'inin tahsil edilmesini beklediklerini, bunun da 12-13 milyar YTL anlamına geldiğini söyledi. Güngör, yıllardan beri borç ödemeyen Bağ-Kur'luları, "Bu son şans" diye uyardı.
Teşvik tehdidi
Bu arada, SSK ve Bağ-Kur'a olan prim borçlarını yeniden yapılandırmayan veya taksitlendirmeyen borçlular ile taksite bağlanmış borçlarını aksatanlar, üretim, yatırım, ihracat gibi faaliyetlere sağlanan devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklar. Ayrıca, yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan da daha önce yapılmış olan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faiziyle birlikte geri alınacak.
Bağ-Kur'lular, birikmiş borçlarının yüzde 50'sini peşin veya taksitler halinde ödedikleri tarihten itibaren sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecek. Tasarıya göre, prim borçlarına getirilen ödeme kolaylığından, SSK ve Bağ-ur'a borçlarını daha önce uzlaşma yoluyla taksitlendirmiş olanlar da yararlanabilecek. Bu durumdaki kişiler isterlerse kalan taksitlerini yeni düzenleme kapsamına sokarak ödeme yapabilecekler. Ödeme kolaylığından yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları dolayısıyla daha önce SSK ve Bağ-Kur'a yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri gerekecek.