Bağ-Kur'luya yurtdışı imkânı

Emekli Sandığı ve SSK'lıların ardından BağKur'lular da gerektiğinde yurtdışında tedavi olabilme hakkına kavuştu.

ANKARA - Emekli Sandığı ve SSK'lıların ardından BağKur'lular da gerektiğinde yurtdışında tedavi olabilme hakkına kavuştu. Meclis Genel Kurulu'nda dün kabul edilen yasa tasarısı uyarınca, uygulamadan, en az on ay sağlık sigortası primi ödeyen ve prim borcu bulunmayan Bağ-Kur'lular ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanacak. Tedavinin yurtdışında yapılması gerektiğine, Sağlık Bakanlığı'nca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca verilen rapor üzerine, Bağ-Kur Yönetim Kurulu'nca karar verilecek. Yurtdışındaki tedavi süresi altı ayı geçmemek kaydıyla yetkili hastanece düzenlenen raporda belirtilecek.