Bakanlık kriterleri etçileri terletti

Et ithal etmek isteyen firmalar, Tarım Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerin AB'nin bile üstünde olduğunu söyledi
Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

Et ithalatında yeni tartışma konusu bakanlığın kriterleri oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ’nın kriterleriyle, Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin uymaması nedeniyle, sektör temsilcileri ithalat yoluyla gelecek etin son derece sınırlı olacağını belirtiyor. AB mevzuatına göre taze ette listeria bakterisi aranmazken, Türkiye mevzuatında listeria bakterisi taze ette de aranıyor. Karkas etin taşınmasında ve depolanmasında AB +7 santigratlık sıcaklık koşulu getirirken, Türkiye’de bu rakam +4 santigrat derece olarak belirlenmiş durumda. Sektör temsilcileri bu iki koşul nedeniyle Avrupa’dan et ithalatının çok sınırlı kalacağını savunuyor. Bakanlık ise, bu sınırlamaların bir sorun çıkarmayacağını düşünüyor. 

Koşullar çok farklı
Ocak ayına kadar yapılacak olan et ithalatında, Avrupa ülkeleri birinci seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, Türkiye mevzuatıyla AB mevzuatı arasında bulunan farklılıkları var. Avrupa Birliği mevzuatına göre, listeria bakterisi için taze ette bir limit bulunmuyor, AB’de ancak üretici tarafından alınmış karkas etin işlenmesi sırasında listeria taraması yapılıyor.
Türkiye ’nin uyguladığı “Çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları tebliğine göre ise, listeria bakterisi taze ette de aranıyor. Karkas etlerin soğutulması, taşınması ve muhafazasında da AB mevzuatı ile Türkiye mevzuatı arasında parallellik bulunmuyor.


    ETİKETLER:

    Avrupa Birliği

    ,

    Türkiye