'Bakkal amca'ya yol haritası oluşturuluyor

Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı esnaf ve sanatkarlara destek olmak için yeni yol haritası oluşturdu. Bakanlığın üzerinde çalıştığı ‘Strateji Belgesi ve Eylem Planına’ göre bakkal amcadan kuaföre esnaf ve sanatkar kesiminin vergi, istihdam gibi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken ve danışmanlık hizmetleri ile bu kesimin önünün açılmasını sağlayacak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı “Esnaf ve Sanatkârlar değişim, dönüşüm, destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı” son aşamaya getirdi. Bu yol haritası ile Bakanlık esnaf ve sanatkara yönelik 7 maddelik paket ile destek verecek. Bu kapsamda öncelikle kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi. Vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılacak. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilecek. Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilecek. Altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenecek. Hukuki düzenlemelerin yapılacak. Avrupa Birliği programlarından ve kaynaklarından esnaf ve sanatkârların faydalanmasının sağlanacak. Böylece, yapısal değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârlarımız azami ölçüde yararlandırılacak, aynı zamanda değişim ve dönüşümün ve ekonomik krizlerin bu kesim üzerindeki olumsuz etkileri belirlenen öncelikler ve bu doğrultuda öngörülen tedbirlerle azaltılacak.
Yeni düzenleme ile KDV gibi esnafın üzerinde yük olan maliyetlerini artıran vergi yüklerinde düzenleme yapılması isteniyor. Ancak Maliye Bakanlığı’nın bu düzenlemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.