Balkaner'in 10 şirketi devlette

TMSF, Yurtbank'ın içini boşaltmaktan 34 yıl hapis cezası alan tutuklu işadamı Ali Avni Balkaner'in 10 şirketine dün temettü hakları hariç, el koydu. Şirketler satışa çıkarılacak.

İSTANBUL/ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sahibi olduğu Yurtbank'ın içini boşalttığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırılan ve halen tutuklu işadamı Ali Avni Balkaner'e ait 10 şirketin yönetim ve denetimine temettü hakları hariç el koydu. Dün sabah erken saatlerde Mali Polis'le birlikte şirketlerin Maslak Park Plaza'daki idare merkezine giden TMSF yetkilileri görevli personele yönetim ve denetimi devraldıklarını açıkladı. TMSF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada da bu kararın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca alındığı ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre TMSF'nin yönetim ve denetimlerini devraldığı ağırlığı inşaat sektöründe bulunan Balkaner Grubu şirketleri arasında şunlar yer alıyor: 'Derby Plastik Fabrikası, Ada İnşaat Sanayii, Yonca Yapı, Üçem Sanayi ve Ticaret, Balkaner Turizm İnşaat, Med Menkul Değerler, Tepe İnşaat Sanayi ve Ticaret, Asyapı Endüstri, Balkan Tekstil Sanayi ve Ticaret, Tek İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.'
TMSF hafta başında bu şirketlere daha önceki operasyonlarda olduğu gibi yönetim kurullarıyla yöneticiler atayacak. Yeni yönetimler Balkaner'in, TMSF'ye borcunu tasfiye için söz konusu şirketleri satışa hazırlayacak. Ardından bu şirketlerin ve sahip oldukları malların satışı başlayacak.
TMSF Satış Komisyonu Başkanı Fethi Çalık, borçlarına karşılık el koydukları Balkaner Grubu şirketlerine ait arsaları değerlendirmek suretiyle Hazine'ye gelir elde etmeye çalışacaklarını açıkladı. Ali Avni Balkaner'in kendisine ve eşine ait bazı sanat eserleri ve mallar daha önce satılmıştı.
Televizyon kanalı satışına yasal izin
TMSF tarafından hazırlanan Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. TMSF, ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan, bir veya birden fazla gerçek veya tüzelkişiden haczedilen aktif değerler ile geçici ve daimi frekans veya kanal kullanımından doğan hakları birlikte satabilecek. Yönetmeliğe göre, bir veya birden fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olan ve Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun hükmü kapsamında, frekans ve kanal kullanımından doğan haklar ve bu mal, hak ve/veya varlıkların fer'i veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerle, bu sözleşmelerden doğan, tüm mal, hak ve/veya varlıkların tamamı veya bir kısmı ticari ve iktisadi bütünlüğü kapsıyor.