Banka denetimlerine bilgisayar uzmanı katılacak

Bankacılık yasa tasarısında beklenen çözüm Uluslararası Para Fonu (IMF) hakemliğinde sağlandı. Bankalara beşli denetim geliyor. Her bankanın bir murakıp tarafından denetimi yerine, iki bankalar yeminli murakıbı, bilişim uzmanı, bağımsız denetçi ve hukukçunun da yer alacağı beşli bir tim tarafından denetimi ilkesi benimsendi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık yasa tasarısında beklenen çözüm Uluslararası Para Fonu (IMF) hakemliğinde sağlandı. Bankalara beşli denetim geliyor. Her bankanın bir murakıp tarafından denetimi yerine, iki bankalar yeminli murakıbı, bilişim uzmanı, bağımsız denetçi ve hukukçunun da yer alacağı beşli bir tim tarafından denetimi ilkesi benimsendi.
IMF ile yapılacak yeni üç yıllık stand-by düzenlemesinin üç koşulundan biri olan bankacılık reformu aylar süren çalışmaların ardından nihayet Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ve üç kez değişikliğe uğrayan taslak, ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'de bekliyordu. IMF'nin, bankacılık sisteminin denetimi ile zor duruma düşen bankaların tasfiyesiyle ilgili BDDK ile ters düşen taleplerine dönük uzlaşma arayışları ise Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın devreye girmesiyle bulundu.
IMF: Çözüm zekice
Geçmişte yaşanan ve 40 milyar doları bulan faturasıyla acı bir deneyim olarak ortaya çıkan batık banka sorununun bir daha yaşanmaması, bankacılık reformunun en önemli unsuru olarak öne çıktı. IMF de özellikle İmar Bankası olayından hareketle denetim sisteminin güçlendirilmesine yoğunlaştı. Denetimin, yaşanan örnekler doğrultusunda bilişim uzmanları, dış denetçi, hukukçuların da dahil edilmesini istedi. Bu öneri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kısmen kabul gördü.
BDDK taslağında, başkanın uygun görmesi durumlarında mevcut denetim modelinin genişletilmesi öngörüldü ve taslağa da bu düzenleme böyle yansıdı.
Ancak, IMF denetim konusundaki önerisinde ısrarı sürdürürken, BDDK ile de denetim modeli tartışıldı. Taslağın Başbakanlığa sunulmasından sonra, her bankanın bir murakıp tarafından denetlenmesi yerine bir havuz oluşturulması ve bankaların değişimli bir şekilde denetlenmesi önerisi yeminli murakıpların yoğun muhalefetini getirdi. Bunun üzerine Devlet Bakanı Ali Babacan devreye girdi ve banka denetiminin beş kişiden oluşacak timler tarafından yapılmasını önerdi. IMF'nin de önerdiği modelin farkı, ekibe bir yerine iki murakıp alınması oldu. Denetim timinde Uzan Grubu'nun bilgisayar mühendislerinden aldığı destekle görünmez kıldığı İmar Bankası soygunu dikkate alınarak bilişim uzmanı yer alacak. Timde bağımsız denetçi ve bir raportör de görev yapacak. Bankacılık denetim timlerinin denetleyeceği banka sayısı ise üç ile beş arasında olacak. Üç banka denetiminin ideal olduğu da vurgulandı. Babacan'ın bu önerisi IMF tarafından da çok zekice bulunurken, yeminli murakıpların da çözüme sıcak baktıkları bilgisi aktarıldı.
Meclis'te değişecek
BDDK tarafından sunulan yasa taslağı, bu gelişmeler sağlanmasına ve üzerinde mutabakata varılmasına karşın, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan söz konusu metinde maddelerin yeniden düzenlenmiş haline yer verilmediği ileri sürüldü. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şener'in denetim ile ilgili maddenin alt komisyonda ele alınması notuyla tasarıya imza koyduğu öğrenildi. Denetimle ilgili IMF ile mutabakata varılan maddenin alt komisyonda şekilleneceği belirtildi.
Şener'in şerh maddesi
Bu arada, Abdüllatif Şener'in şerh koyduğu bir başka düzenleme bankaların fona alınmadan tasfiyesini düzenleyen madde. Şener, bu konuda BDDK ile farklı görüşte. BDDK, alınan tüm önlemlere rağmen kurtarılamayan bankanın TMSF'ye alınmadan tasfiye edilmesini, kamuya herhangi bir maliyet yüklenmemesini istiyor. Şener'in ise sistemin güvenirliliğinin sürdürülmesi için zor durumdaki bankaların fona alınarak tasfiyesi yönünde görüş belirttiği vurgulanıyor.