Banka yasası topa tutuldu

'IMF'ye 1 Temmuz'a yetişecek' sözü verilen Bankacılık Yasası'nı, Bankalar Birliği, TOBB ve CHP ile AKP'liler eleştirdi.

ANKARA - AKP hükümetinin, 1 Temmuz'a kadar Meclis'ten çıkarılması konusunda IMF'ye söz verdiği Bankacılık Kanunu tasarısı her kesimden tepki aldı. Alt komisyon görüşmeleri yaklaşık iki ayda tamamlanan Bankacılık Kanunu tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine dün başlandı. Hükümet tasarıyı gelecek hafta Meclis'ten geçirmeyi hedeflerken, CHP'li Mustafa Özyürek, görüşmeleri engellemek için Meclis İçtüzüğü'nün muhalefete tanıdığı tüm yetkileri sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.
ABD'den gelen telefon
Alt komisyonda TOBB, Bankalar Birliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından eleştirilen tasarı, CHP'lilerin yanı sıra bazı AKP'lilerden de tepki gördü. Alt komisyonda yeminli murakıplar kurulu başkanlığı oluşturulması yönünde düzenleme yapılmasına karşın Amerika'dan gelen telefon üzerine Hazine'den sorumlu bakanın müdahalesiyle, gecenin iki buçuğunda düzenlemenin tasarıdan çıkarıldığını belirten Hamzaçebi, "Önerinin getiriliş şeklini ve görüşülme biçimini kınıyorum" dedi.
Hamzaçebi, bankacılıktaki yabancı sermayenin sanayiye yatırım için gelen sermaye ile karıştırılmaması gerektiğini belirtirken, "Bankacılık sektörüne gelecek yabancı, zora düşen şirketin ekonomiye yeniden kazandırılması kaygısı taşımaz. İstanbul Yaklaşımı'na giren 25 banka arasında yabancı banka yoktu" dedi.
Yakup Kepenek de İtalya'da, İngiltere'de yabancıların banka sahibi olamadıklarını, Fransa'da yabancıların payının yüzde 50'yi geçemediğini vurgulayarak Türkiye'de de yabancılara sınırlama konulması gerektiğini ifade etti.
CHP'li Ali Kemal Kumkumoğlu da hükümetin bir yandan IMF'nin, bir yandan özel finans kurumlarının (ÖFK) dayatması altında olduğunu söyledi. Mustafa Özyürek de bankaların iştiraklerine getirilen sınırlamanın İş Bankası'nı zora sokacağını, bankanın elindeki değerli iştirakleri haraç mezat satmak zorunda kalacağını dile getirdi.
'Kızılay'da asalım'
AKP'li Musa Uzunkaya üst kurul başkan ve üyelerinin görevlerinin bitiminde, denetledikleri sektörde iki yıl çalışma yasağı olduğunu anımsatarak, tasarıyla BDDK için bu sürenin 1 yıla indirilmesini eleştirdi. Uzunkaya, bankaların içini boşaltanlara yönelik yaptırımların yeterli olmadığını belirterek, "70 milyon insanın kanını emenler, kendilerine piyango çıkmış gibi yatlarla dünyayı dolaşanlar Kızılay Meydanı'nda asılmalı" diye konuştu.
Bankalara BDDK uyarısı
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP'lilerin sorusu üzerine Merkez Bankası'na yatırılan karşılıklar için bankalar gibi ÖFK'ların da faiz aldığını belirtti. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin ise enflasyondaki düşüş ve yabancılarla ortaklık görüşmeleri nedeniyle bankalar arasında mevduat ve faiz kapma yarışı yaşanmaya başlandığını, bu nedenle tezgâhaltında yüksek faiz uygulandığını kaydetti. Bilgin, BDDK ve Merkez Bankası olarak konuyu izlediklerini, bankacıları uyardıklarını ifade etti.
TMSF tahsilat için umutlu
Görüşmelerde soruları yanıtlayan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, batık bankaların toplam maliyetinin faiziyle 46 milyar, faizsiz olarak da 27.8 milyar dolar olduğunu, bunun 22 milyarının Hazine'den, 4 milyarının TMSF kaynaklarından, 2 milyarının ise el konulan bankalardan karşılandığını açıkladı. Bugüne kadar 3 milyar dolar tahsilat yapıldığını belirten Ertürk, son çıkarılan yasalar, ekonomik konjonktürdeki iyileşmeler ve yapısal düzenlemeler nedeniyle bundan sonraki tahsilat beklentilerinin 6 milyardan 8 milyar dolara çıktığını ifade etti. Ertürk, Uzanlara ait medya-çimento şirketleri için on gün içinde satışa çıkacaklarını söyledi.
TOBB: Yabancı sermaye sınırlanmalı
Bankacılık Kanunu tasarısının alt komisyondaki görüşmelerinde, görüşleri alınan tüm kurum ve kuruluşların tasarıya eleştiri getirdikleri belirlendi. Alt komisyon raporuna göre, sektörde yabancı banka payının artmasının tehlike arz edeceğini, sıcak para ticareti için Türkiye'yi tercih eden bu bankaların reel sektörün güçlendirilmesi kaygısı bulunmadığını savunan TOBB, banka kurmak için gerekli ödenmiş sermaye şartının 30 milyon YTL'den 100 milyon YTL'ye çıkartılmasını istedi. TOBB, böylece yabancı yatırımcıların kalitesinin yükseltileceği görüşünü dile getirdi.
'Önlemler kalıcı oluyor'
Bağımsız denetim kuruluşlarının temsilcileri, denetim yapacak şirketin BDDK tarafından belirlenmesinin serbest piyasaya aykırı olduğunu belirtirken, Tüketici Koruma Derneği kredi kartı ve temerrüt faizlerine sınırlama konulmasını istedi.
Bankalar Birliği, batık banka sahiplerinden tahsilat yapılabilmesi için 5020 sayılı kanun ile getirilen Anayasa'ya aykırı geçici önlemlerin kalıcı hale geldiğini savundu. BDDK, yabancı ülkelerde mevduata hiçbir devlet garantisi sağlanmamasına, mevduatın tümüyle özel sigorta kapsamında bulunmasına karşın, tasarı ile mali bünyesi bozulan bankanın TMSF'ye devri veya faaliyet izni opsiyonu bulunduğuna dikkati çekti. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, tasarının Avrupa Birliği mevzuatıyla çelişen yönleri olduğunu belirtirken, TMSF de, düzenleyici karar alabileceği konuların mevduat sigortası ile sınırlı tutulmasını eleştirdi.