Bankacılığın 'kara şubatı'

Bankacılığın 'kara şubatı'
Bankacılığın 'kara şubatı'
Karapara aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili yasal çerçevenin oluşturulmaması halinde bankalar itibar kaybına uğrayacak.
Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), terörün finansmanı suçuna ilişkin yasal eksikliklerini tamamlaması için Türkiye ’ye verdiği süre Şubat 2013’te dolacak. İstenilen düzenlemenin önümüzdeki 1 ay içerisinde yapılmaması halinde bankacılık sektörü için şubat ayı adeta kâbusa dönecek. Sektör Şubat 2013 tarihinden itibaren yaşanabilecek olumsuzlukları Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a da anlattı. Buna göre, Şubat 2013’ten itibaren Türkiye’deki müşterilerin uluslararası işlemleri çok daha fazla detaylı inceleme ve filtrelemeye tabi olacak. Türk vatandaşları yurtdışındaki finansal kuruluşlara müşteri olmak istediklerinde hesapları çok daha detaylı incelenecek.
Tasarı Meclis’te ama...

 Türkiye, uluslararası alanda karapara aklanması ve terörün finansmanıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği için FATF tarafından Ekim 2012 itibariyle ‘yüksek riskli ülkeler’ sıralamasının ikinci kısmına alındı. Türki-ye’den karapara aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda bir yasal çerçeve oluşturması talep ediliyor. Bu konuda hazırlanmış olan ‘terörün finansmanının önlenmesi’ yasa tasarısı ise Meclis’te bekliyor. Ancak bugüne kadar yasalaştırılamayan tasarı, keyfi uygulamalara ve insan hakları ihlallerine neden olabileceği eleştirilerinin de merkezi niteliğinde.
Tasarıyla bürokratlardan oluşturulacak ve kişilerin, kurumların malvarlığını dondurma yetkisine sahip olacak komisyonun ‘mağdur edici’ kararlara imza atabileceği kaygısı yaşanıyor. Komisyonun belediyelerin, sendikaların, şirketlerin, meslek örgütlerinin malvarlığını alacağı bir kararla dondurabilmesinin çok geniş bir yetki olduğu ve kontrol mekanizması kurulmadığı dikkat çeken eleştirilerin başında geliyor.
‘Kıyametimizi bekliyoruz’
Türkiye’nin terörün finansmanıyla ilgili çerçeveyi çizememesi, bankacılık sektöründe gergin bir bekleyişe neden oldu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla önceki gün yapılan TOBB 6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası’nda da bankacılık sektörünün gündeminde bu konu vardı. TOBB Bankacılık Sektör Meclisi tarafından Babacan’a sunulan raporda, 2013 Şubat ayıyla birlikte yaşanacak olumsuzluklar sıralandı. Babacan’a sunulan raporda, ‘Türkiye’nin FATF üyeliğinin 2013 Şubat ayında askıya alınması kararı alındığı’ vurgulandı. Bu tarihten sonra Türkiye’nin uluslararası bankacılık ve muhabirlik iş ve işlemlerinde itibar kaybı yaşayacağı belirtilen raporda yaşanılacak olumsuzluklar sıralandı.
Türkiye’nin gerekli düzenlemeleri yapmaması halinde, finansal kuruluşlar mevcut muhabirlik ilişkilerinin muhafazasında ve yeni muhabirlik ilişkisi tesisinde ciddi güçlüklerle karşılacak.

Kıyamet senaryosu

*Türk bankalarının yurtdışındaki temsilcilikleri dondurulabilecek
*Uluslararası piyasalardan kaynak temininde güçlük ve maliyet artışı yaşanacak
*Türk vatandaşlarının yurtdışı hesaplarına yakın takip gelecek
*Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye sorgulamaları artacak

bigPara.com