Bankacılık Kanunu'na bankacılardan 20 itiraz

Bankacılık tanunu tasarısının 20 maddesinde değişiklik talep eden Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) batık bankalardan kaynaklı alacaklarına sağlanan ayrıcalıkların, hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini...
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık tanunu tasarısının 20 maddesinde değişiklik talep eden Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) batık bankalardan kaynaklı alacaklarına sağlanan ayrıcalıkların, hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini, diğer alacaklıları mağdur eden bu durumun yol açacağı zararların ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. TBB, batık bankaların hâkim hissedarlarına getirilen olağanüstü önlemlerin, sadece 2004 öncesi el konulan bankaların sahiplerine uygulanmasını, önlemlerin kalıcı hale getirilmemesini istedi.
Plan Bütçe Komisyonu'nda bankacılık kanunu tasarısı için oluşturulan alt komisyon çalışmalarına devam ediyor. TBB, tasarıyla ilgili değişiklik önerilerini bir rapor halinde alt komisyona sundu. TBB'nin, geçici maddelerle birlikte 196 maddeden oluşan tasarıya ilişkin değişiklik önerilerinin bazıları şöyle:

  • Banka hâkim hissedarları ve yöneticilerin şirketlerine kullandırılacak kredilerin, özkaynakların yüzde 20'si ile sınırlandırılmasına ilişkin hükmün, gerektiğinde oranı yükseltmek şeklinde esnetilmesi konusunda BDDK'ya yetki verilmeli. Hâkim hissedar dışındaki risk grupları için bu yıl yüzde 35, gelecek yıl yüzde 25 olan oranın 2007'den itibaren yüzde 20'ye düşürülmesinden vazgeçilerek, oran yüzde 25'te sabitlenmeli.
    'Basına sansür genişlesin'
  • Sermayesinin yüzde 10'undan az olan ortaklık payları, haciz yoluyla elde edilen ortaklık payları, halka arz yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları iştirak sınırlamalarında dikkate alınmamalı. Sınırı aşan kısım 'ana sermayeden' değil, 'özkaynaktan' indirilecek değer olarak dikkate alınmalı.
  • Ad verilerek bir bankayla ilgili asılsız haber yayanlara ilave olarak, gerçek ve tüzelkişilerin radyo, TV, internet gibi yayın araçlarıyla banka ismi belirtmeden genel olarak sistemin güvenilir olmadığına ilişkin 'asılsız haber' yayımlaması yasak kapsamına alınmalı.
  • Banka hâkim hissedar veya yöneticilerinin şirketlerine ucuz krediyle aktarılan örtülü kazanç nedeniyle ceza verilmesi için bankayı riske edecek büyüklükte zarar vermiş olma şartı getirilmeli.
  • 5020 sayılı kanunla (Uzanlardan tahsilat amacıyla) getirilen batık banka sahiplerinin mallarına el koyma, hesap dondurma gibi önlemler sadece 26 Aralık 2003 tarihine kadar TMSF'ye devredilen bankalar için uygulansın.