'Bankacılık yapma hakkımız duruyor'

Süzer Grubu Atlas Yatırım Bankası'na ilişkin Danıştay kararı nedeniyle, Kentbank ile ilgili "bankacılık yapma hakkı kaybedildiği" haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

İSTANBUL - Süzer Grubu Atlas Yatırım Bankası'na ilişkin Danıştay kararı nedeniyle, Kentbank ile ilgili "bankacılık yapma hakkı kaybedildiği" haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Atlas Yatırım Bankası'nın bankacılık yapma izni, Kentbank'ın TMSF'ye devri nedeniyle kaldırılmıştır. Ancak, Kentbank A.Ş'nin TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararı Danıştay'ca iptal edilmiştir. Bu kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca onanması nedeniyle, Atlas Yatırım Bankası'nın bankacılık yapma yetkisinin kaldırılmasının da hukuki dayanağı kalmamıştır. Atlas Yatırım Bankası hakkında verilen karar ise işin esasına ilişkin karar olmayıp, süre aşımına ilişkin karardır."