Bankacılık Yasası'na önce onay, sonra yargı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, üç maddesini veto ettiği Bankacılık Yasası'nın Meclis'te aynen kabul edilmesi üzerine bu yasayı zorunlu olarak onayladı...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, üç maddesini veto ettiği Bankacılık Yasası'nın Meclis'te aynen kabul edilmesi üzerine bu yasayı zorunlu olarak onayladı, ancak bu maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sezer üç maddesini veto ettiği Bankacılık Kanunu'nun aynen kabulü üzerine yasayı onayladı. Ancak, Sezer'in Anayasa'ya aykırılığını savunduğu yasanın kimi kurallarının iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağı duyuruldu.
Sezer'in itiraz ettiği maddeler
Sezer'in Bankacılık Yasasının BDDK personelinde cumhurbaşkanını baypas eden, TMSF'ye verilen görevlerin gerektirdiği hizmetlerin fon avukatları, fon denetçisi ve denetçi yardımcıları fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile yönetim personeli eliyle yürütülmesini ve bankaların bünyesinde kurulan munzam sandıkların SSK'ya devrini öngören düzenlemelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunuyor.
Öte yandan Sezer, daha önce bir maddesini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'de geri gönderdiği 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u ise onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.