Bankacılıkta fona devire onay

Bankacılık Kanunu tasarısının en tartışmalı maddelerinden olan, yükümlülüklerini yerine getiremeyen bankaların TMSF'ye devrini düzenleyen madde, CHP'liler ile AKP'li Melik Özmen'in muhalefetine rağmen komisyondan aynen geçti.

ANKARA - Bankacılık Kanunu tasarısının en tartışmalı maddelerinden olan, yükümlülüklerini yerine getiremeyen bankaların TMSF'ye devrini düzenleyen madde, CHP'liler ile AKP'li Melik Özmen'in muhalefetine rağmen komisyondan aynen geçti.
CHP'li Akif Hamzaçebi, tasarının, batan bankaların tasfiyesi veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrini düzenleyen 72. maddesi ile bankacılık sektöründe sistemik bir kriz riskine karşı Bakanlar Kurulu'na her türlü önlemi alma yetkisi veren 73. maddenin birlikte düşünülmesi gerektiğini savundu. Bakanlar Kurulu'nun bir kriz olasılığında gerekirse zordaki tüm bankaları tasfiye etmek yerine fona devredebileceğini kaydeden Akif Hamzaçebi, bu yetki varken, tek tek bankalar için tasfiyenin yanı sıra fona devir seçeneğine gerek olmadığını söyledi. Bir bankanın hangi durumda tasfiye edileceği, hangi durumda ise fona devredileceği hususunun net olmadığını, yabancılara yüksek borcu bulunan bankaların hiçbir şekilde tasfiye edilmeyip fona devredileceğini kaydeden Hamzaçebi, böylece yabancıların tüm alacaklarının devlet tarafından ödeneceğini vurguladı.
Türk bankacılık sektörünün krizin yaralarını sardığı, büyük bir toparlanma içine girdiği yolunda sürekli açıklamalar yapıldığını kaydeden Hamzaçebi, bu maddenin, "Sisteme güvenmiyorum, bazı bankalar batabilir, o yüzden fona devir seçeneğini açık tutuyorum" anlamına geldiğini ileri sürdü.
Fona devre CHP'den ret
Kötü yönetilen, şartlara ayak uyduramayan bankayı yaşatmaya gerek olmadığını, bu bankalardaki mevduatın da 50 bin YTL'lik kısmının sigorta kapsamında olduğunu anlatan Hamzaçebi, fona devir halinde, mevduatın yanı sıra ticari alacakların da devlete kalacağını belirtti. CHP'li Mustafa Özyürek de, geçmişte batan bankalar fona alınmayıp tasfiye edilseydi, devletin sadece mevduatı ödeyip, ticari alacakları üstlenmemiş olacağını ifade etti. CHP'liler, fona devir yetkisinin kaldırılması için önerge verdi.
CHP'nin önergesine AKP'li Melik Özmen'den de destek geldi. Serbest piyasa ekonomisinde bir borcun riskini alacaklının üstlendiğini belirten Özmen, riski bütün millete ödetmenin serbest piyasa ekonomisine aykırı olduğunu söyledi. Özmen, isim vermeden, İmar Bankası'nda 50 bin YTL'lik mevduat sahibiyle 27 milyon YTL'lik mevduat sahibinin aynı kefeye konulduğunu ve yüksek faiz için bu bankaya gelen 27 milyon YTL'lik mevduat sahibinin zararının devletçe üstlenildiğine dikkat çekti. Özmen, "Her şey piyasa ekonomisine uygun olsun diyorsak, fona devir olmamalı, hatta fon bile olmamalı" ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise fona devir yetkisi ile sistemik risk durumunda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savundu. Tasarıya göre, bir banka fona alınırsa 12 ayda ekonomiye kazandırılmasına çalışılacağını, bu sürede toparlanamayan bankanın tasfiyeye tabi tutulacağını söyleyen Şener, "Sorunu sadece kamuya yüklenen maliyetle değil, o bankanın ilişkide olduğu kuruluşların ekonomiye etkisi ile değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Daha sonra oylanan CHP önergesi, AKP'li Özmen'in desteğine karşın, diğer AKP'lilerin oyuyla reddedildi.
Halis Toprak eleştirisi
Görüşmelerde Toprakbank'ın eski sahibi Halis Toprak'ın eşi ve çocuklarının İngiltere'ye giderken VIP salonunu kullanması da eleştirildi. Başbakan Yardımcısı Şener, sadece batan bankaların sahiplerinin değil, hiçbir işadamının VIP salonundan yararlandırılmaması gerektiğini, bu konuda çalışma yürüttüklerini söyledi.Tevfik Bilgin: Yetkimi azaltın
Komisyonda, IMF'nin talebi üzerine kaldırılan Mukarıplar Kurulu konusunda tartışmalar yaşandı. CHP'nin, Murakıplar Kurulu'nun kurulmasına ilişkin önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşmeleri sırasında söz alan BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, mevcut uygulamada bankalarda denetime murakıpların gittiğini, tasarıyla bunun değiştirilerek, murakıpların yanı sıra bankacılık, bilişim ve hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin denetim yapmasına olanak sağlandığını söyledi. Ancak, tasarıya göre bu ekibi oluşturma konusunda BDDK Başkanı'nın takdirine çok büyük yetkiler bırakıldığını kaydeden Bilgin, eğer başkan isterse ekibe hiç murakıp almayabileceği gibi, bir ekibi tamamen istediği kişilerden oluşturabileceğini söyledi.
Ücret tartışması
BDDK personelinin ücretlerinin iyileştirilmesi için verilen önerge de AKP'lilerin oyuyla reddedildi. Bilgin, üniversitelerin en iyi mezunları arasından seçilen kurum personelinin, düşük maaş nedeniyle BDDK'dan ayrıldığını söyledi. Son olarak kıdemli 11 elemanının 5 yıl önce ayrılıp Merkez Bankası'na döndüğünü anlatan Bilgin, kişisel olarak maaş beklentisi olmadığını, eğer para derdi olsaydı 10 milyar lira maaşlı Halkbank Genel Müdürlüğü'nü bırakıp, üçte bir maaşla BDDK Başkanlığı'nı kabul etmemiş olacağını belirtti. Tasarıda yapılan değişiklikle, BDDK Başkan ve üyelerinin kurumdan ayrıldıktan sonra sektörde çalışma yasağı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.