Bankalara Basel faturası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilileri, Basel II'ye geçişin maliyetinin uluslararası düzeyde aktife (200-300 milyar dolar) sahip bir bankada, 5-6 milyon doları bulacağını ifade etti.

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilileri, Basel II'ye geçişin maliyetinin uluslararası düzeyde aktife (200-300 milyar dolar) sahip bir bankada, 5-6 milyon doları bulacağını ifade etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ise Basel II kriterlerinin Türk bankacılık sistemine maliyetinin çıkarılmasının, şu an itibarıyla mümkün görülmediğini belirterek şöyle konuştu: "Bir kere, neyin maliyetini sayacaksınız, neyin saymayacaksınız? Basel II'yi uygularken ortaya çıkan kazanımları, avantajları nasıl belirleyeceksiniz? Ama fayda maliyetinin analizi çerçevesinde düşünürsek, BDDK ve biz Basel II'nin faydası, maliyetinden fazla mekanizmadır yol haritasıdır diye algılıyoruz.
Onun için devreye sokma, uygulamaya geçme çabası içindeyiz."
Bakan Şener, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin ile düzenlediği toplantıda, 'bankaların Basel II sürecine entegrasyonuna ilişkin yol haritası'nı açıkladı. Toplantı çıkışında Basel II'ye geçişe ilişkin soruları yanıtlayan başkan Bilgin ve kurum yetkilileri, BDDK'nın Basel II'nin maliyetine ilişkin bir çalışması bulunmadığını vurgulayarak maliyetin banka büyüklüğüne ve kullanılacak yönteme bağlı olduğunun altını çizdi. Bilgin ise Basel II'ye geçmemenin, uluslararası piyasalardan yapılacak borçlanma maliyetini artırabileceğini söyledi.
BDDK yetkilileri, bir anket çalışmasına göre Basel II'ye geçişin borçlanma spreadlerine etkisinin minimal düzeyde ya da hiç olduğunun görüldüğü, ülke notu yükseldikçe etkinin sıfıra yaklaştığının tespit edildiği kaydetti. Basel II kriterlerine uyumun kimin tarafından takip edileceği sorusuna karşılık Bilgin, Basel'de bir denetim komitesi bulunduğunu, uluslararası kredi kuruluşlarının da bunu dikkate alacağını vurguladı.
Basel II ve medya
Gazetecilerin 'Basel II'de banka sahipliği ile endüstri medya sahipliği arasında bir ilişki var mı' sorusu üzerine Şener konunun, Basel kriterinin sınırladığı bir alan olarak görülmediğini bildirdi.
TBMM'de bir bankacılık yasa tasarısı olduğunu hatırlatan Şener, bu yasa çerçevesinde kimlerin banka sahibi olabileceğine ilişkin maddeler olduğunu belirterek "Bunun ötesinde ilgili bir düzenleme, hüküm mevcut değil" dedi.
Şener, toplantıdaki konuşmasında, Basel II'nin, Basel I'den farklı olarak üç yapısal blok üzerine inşa edildiğini, bunların sermaye yeterliliği, denetim otoritesinin incelenmesi ve piyasa disiplini olarak sıralandığını söyledi.
Basel II ile kredi riskine yaklaşımın değiştiğini, ilk defa operasyonel risk için sermaye yükümlülüğünün getirildiğini belirten Bakan Şener, "Basel II, yalnızca sermaye yeterliliğinin hesaplandığı bir hesaplama süreci değil. Basel II'de büyük oranda risklerin yönetimine odaklanılıyor" diye konuştu.
Basel II'nin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği eleştirilerini de hatırlatan Şener, "Basel II bazı maliyetler içeren, ancak doğru atılmış adım olarak değerlendirilebilir" dedi. Türkiye açısından Basel II'ye ilişkin birtakım önemli hususlar olduğunu da kaydeden Şener, risk düzenlemeleri konusunda kapatılması gereken uzun bir mesafe olduğunu ifade etti.
BDDK üye seçimi
Basel II'nin AB versiyonu nihai metninin, yakında açıklanacağını belirten Şener, "Türkiye'de müstakbel bir AB üyesi olarak, bunu uygulamak durumunda" dedi.
Öte yandan Şener, BDDK'da boşalan iki üyeliğin yerine yapılacak atamalar konusunda, isimleri henüz belirlemediklerini söyledi.
12 Haziran'da sürenin dolacağının hatırlatılması üzerine Şener, konu üzerinde çalıştıklarını, Başbakan Tayyip Erdoğan ile konuşmasının ardından isimleri belirleyeceğini belirtti. Bir gazetecinin, 'eski isimlerin tekrar gündeme gelmesi mümkün mü?' şeklindeki sorusuna karşılık Şener, "Tabii her zaman olabilir. Mevzuata göre bir engel yok" cevabını verdi. Fon'da bulunan Star Medya Grubu'nun yabancılara satışına ilişkin soru üzerine Şener, yabancıların yüzde 25'e kadar bu ihalelere katılabildiklerini hatırlattı.
BDDK: Önemli olan banka sahipliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Turkcell'in satışında Telia Sonera ile yapılan anlaşmanın bozulmasını değerlendirirken, "Bizim için önemli olan, banka sahipliği meselesinin bir an önce net ve anlaşılır biçimde çözülmesi" diye konuştu.
Bilgin, BDDK'da 'Bankaların Basel II sürecine entegrasyonuna ilişkin yol haritasının' açıklandığı basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, Turkcell'de satış anlaşmasının bozulmasına yönelik soruları üzerine, olayın kendilerini doğrudan ilgilendirmediğini belirterek "Olayı izliyoruz" demekle yetindi.
Kendileri için önemli olanın, konunun net ve anlaşılır biçimde çözümü olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bizim için önemli olan, banka sahipliği meselesinin bir an önce net ve anlaşılır biçimde çözülmesi" diye konuştu.