Bankalardan kart boçlusuna destek

Bankalardan kart boçlusuna destek
Bankalardan kart boçlusuna destek

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili üyelerinden derlenen süre sonu bilgilerini duyurdu. TBB tarafından kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sürenin bankalarca uzatılmasına ilişkin yapılan duyuruda, ödeme güçlüğü olan kart hamillerine, borçlarını yeniden yapılandırma olanağı getiren ‘6454 sayılı kanuna 5915 sayılı Kanunun 2.maddesiyle eklenen geçici 5. maddesine’ göre, kart hamillerinin başvurusu için öngörülen sürenin sona erdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, “Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 7 Eylül 2009 tarihinde yapılan toplantısında; yeniden yapılandırılan kredi kartı borçlarına ilişkin gelişmeler değerlendirilmiş, bu doğrultuda kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için kendi inisiyatiflerine bağlı olarak bankalar tarafından ek süre tanınabileceği ifade edilmiştir.  Bu konuda süre uzatımını düşünen bankalardan, öngördükleri süre sonunun derlenerek birliğimiz internet sitesinde yayımlanmasının uygun olacağına karar verilmiştir” denildi. (aa)