Barınmak için servet harcadık

Barınmak için servet harcadık
Barınmak için servet harcadık
Barınma giderleri için cebindeki paranın yüzde 30'unu harcayan vatandaş, alkol ve sigaraya harcadığı parada eğitim giderlerini geride bıraktı.

İstanbullular, 2009-2011 döneminde gelirlerinden en fazla payı barınma giderlerine ayırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcamaları verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbulluların konut ve kira giderlerine ayırdığı pay, bu dönemde yüzde 32,6 olarak belirlendi.
İstanbul , toplam harcamalar içinde konut ve kiraya ayrılan pay açısından ilk sırada yer alırken, bu harcama kalemini yüzde 17,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 14,1 ile ulaştırma izledi.
İstanbul'un ardından harcamalardan konut ve kiraya en fazla pay ayıran bölgeler yüzde 26,7 ile Batı Anadolu ve Ege oldu.

Barınmada zengin-yoksul ayrımı yok
Gelir seviyeleri açısından değerlendirildiğinde de İstanbul'da yaşayanlar arasında en düşük gelir seviyesine sahip yüzde 20'lik dilimde yer alanlar, gelirlerinin yüzde 40,5'ini konut ve kiraya, en yüksek gelir elde eden yüzde 20'lik kesim de gelirinin yüzde 28,1'ini aynı harcama kalemine ayırdı.
Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 22,1 ile en yoksul kesimin ikinci harcama kalemi olurken, zengin kesimin harcamalarında ulaştırma yüzde 18,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Alkol ve sigara harcaması eğitim ve sağlığı geçti
Öte yandan 2011 yılı sonu itibarıyla yurt genelinde en az harcama yapılan alanlar eğitim ve sağlık olarak gerçekleşti.
Doğu Marmara yüzde 2,2 ile toplam harcamalar içinde sağlık harcamalarına ayrılan pay açısından ilk sırada bulunurken, Doğu Marmara'yı yüzde 2,1 ile Batı Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz izledi.
İstanbul ise yüzde 2 ile Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu ile beraber 3. sırada kendisine yer buldu.
Söz konusu dönemde sağlığa en az para harcayan bölgeler ise yüzde 1,8 ile Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu.
Eğitim harcamaları açısından değerlendirildiğinde İstanbul, bu kategoride yüzde 2,6 ile ilk sıraya yerleşirken, İstanbul'u yüzde 2,5 ile Batı Anadolu, yüzde 1,9 ile Doğu Marmara takip etti.
Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Marmara yüzde 1,1 ile eğitime en az harcama yapan bölgeler olarak kayıtlara geçti.
Bu arada İstanbul'da yaşayan en zengin ve en yoksul kesimler arasındaki eğitim harcamaları açısından oluşan 3,8 puanlık fark dikkati çekti.
Buna göre, İstanbul'da yaşayan en yoksul yüzde 20'lik kesimin gelirlerinin yüzde 0,9'unu eğitim masraflarına ayırırken, aynı oran en zengin yüzde 20'lik kesim için yüzde 4,7 olarak hesaplandı.
Alkol ve sigaranın toplam harcamalar içindeki payı, tüm bölgelerde eğitim ve sağlık harcamalarını geride bırakırken, harcamalarda alkollü içecek ve sigaraya en fazla payı ayıran bölge yüzde 5,8 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu. (aa)

bigPara.com