Barış dersinden sınıf geçilir mi?

Ne oldu da liseliler birbirlerini bıçaklamaya bu kadar merak sardı? Niye sorusunun yüzlerce, binlerce cevabı var. Sorun şiddete nasıl dur denileceği.

Ne oldu da liseliler birbirlerini bıçaklamaya bu kadar merak sardı? Niye sorusunun yüzlerce, binlerce cevabı var. Sorun şiddete nasıl dur denileceği.
Geçenlerde iki meslektaş Zeynep Oral ile Ferai Tınç'ın organizasyonuyla Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Fatoş Erkman ve Winpeace-Barış Eğitimi Projesi için bir araya geldik.
Winpeace, 'Barış için Kadın Girişimi'. Sözcüklerin kısaltılmışından oluşan yeni kelime aynı zamanda 'Barışı Kazan' anlamında.
Küçük kaya parçası yüzünden (Kardak kayalıklarını kastediyorum) Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine kadar gelmişti. Her iki ülkenin kadınları o günlerde anlaşmazlıkların şiddet kullanılarak çözülmesini engellemek amacıyla yola çıktılar ve Winpeace Platformu'nu kurdular.
Winpeace şimdi de 'okullarda barış eğitiminin' başlatılması için 'savaş veriyor.' Aslında iki yıldır Robert Kolej ile MEF'te pilot olarak uygulanıyor. Dersin kitabı da 'Barış Bireyde Başlar' adıyla Jenifer Mansur Sertel ile Güliz Kurt tarafından kaleme alınmış.
Şu ana kadar kitap Yunancaya, İngilizceye, Arapçaya çevrilmiş. Yunanistan'ın dışında Suriye, Ürdün, Mısır'da barış eğitimini vermek isteyen okullar varmış.
Barış dersinde tek hedef var, 'şiddetin şiddeti doğurduğunu' öğretebilmek, öğrencilere de, öğretmenlere de.
Eğitimcilerin eğitimi üzerine Boğaziçi Üniversitesi 'Barış Eğitim Merkezi' kurmaya hazırlanıyor. Burada önemli olan eğitimcilerin eğitimi ve 'Barış Bireyde Başlar' kitabı gibi kaynakların rehber alındığı 'barış dersinin' tüm okullarda yaygınlaşması. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu da 'barış dersine' sıcak bakıyormuş. Tabii ki sıcak bakmak, harekete geçmek, ezber kalıplarının hemen kırılması için yetmiyor. Barış el kitabı, şiddeti barındıran bünyeye bir barış aşısı. Bu aşı tutar tutmasına da,
yeter ki aşıyı hazır edelim.
Ünite 1: Barış nedir?
Her Türk Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh deyişini bilir de, düşüncelerini yumrukla, tekmeyle karşısındakine anlatmayı tercih edenlerle aynı toplumda yaşıyoruz. 'Barış Bireyde' Başlar kitabından bir bölüm: "Barışı engelleyen unsurlar da bireyin içindedir. Bu engellerden biri önyargılardır diğeri, insanları tanımadan kategorilere koymamızdır." Kitapta öğretmenlere, öğrencilerine grup çalışması yaptırabilecekleri başlıklar da öneriliyor. 'Önyargılar ve öteki kavramı', 'öfkenin altında yatan nedenler', 'empati', 'yapıcı münazara', 'etkili dinleme' gibi öğrencilerin kendilerini doğru ifade edebileceklerini, karşısındakini doğru algılayabileceklerini sağlayacak başlıklar bunlar.