Başbakanlık aracına vergi kıyağı geliyor

Başbakanlık satın aldığı veya kiraladığı motorlu taşıtlar için başta ÖTV, KDV ve gümrük vergisi olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Kamunun taşıtlarında tasarrufa gideceğini vaat eden hükümet, Başbakanlık merkez teşkilatına alınan ve kiralanan motorlu taşıtları vergi kapsamından çıkarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamlı düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeyle Başbakanlık merkez teşkilatına yapılan motorlu taşıt teslimi, kiralaması ve bunlara ilişkin işlemler katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve ücretler istisna olması hedefleniyor. Tasarıyla şans oyunları veraset ve intikal vergisi istisnası kapsamına alındı. 

Birleşmeye teşvik

KOBİ’lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri durumunda bu birleşmeden doğan kazançların Kurumlar Vergisi’nden istisna olmasını sağlayacak düzenlemeye gidildi. Böylece Bakanlar Kurulu’na birleşen kurumun birleşme tarihinden itibaren belli şartlar doğrultusunda üç hesap döneminde elde ettiği kazançları üzerinden alınacak kurumlar vergisine ilişkin oran yüzde 75’ine kadar indirme yetkisi verildi.
Eğitime desteğe vergi istisnası
Ayrıca tasarıya göre üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılacak makbuzlu bağışlar vergiden düşürülecek. Mevcut düzenlemede yalnızca nakdi yardımlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyannameyle bildirilerek kazançtan indiriliyordu. Ayrıca Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılan indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı da dahil edilecek.
Bu bağışlar, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde; beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. Tasarıyla teşvikli illerde  asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.