Başbakanlık raporundan SPK Başkanı'na uyarı çıktı

Sermaye Piyasası Kurumu'nda (SPK) başkan ile kurul üyeleri arasında süren tartışma üzerine inceleme başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporundan Başkan Doğan Cansızlar'a uyarı çıktı.

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurumu'nda (SPK) başkan ile kurul üyeleri arasında süren tartışma üzerine inceleme başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporundan Başkan Doğan Cansızlar'a uyarı çıktı.
Başbakan Erdoğan'ın olurunu taşıyan raporda Cansızlar, yurtdışı temsil dışındaki tüm konularda haksız bulundu. Yönetim zafiyeti ve kurum içi çatışma görüntüsünün verilmemesi gerektiği belirtilen raporda, "SPK Başkanlığı'nın bu hassasiyetleri gözetmesi gerektiği' vurgulandı. Cansızlar rapora itiraz ederek, Başbakanlığa bir yazı gönderdi. Cansızlar, "SPK'da karmaşa yaşanmaması için Danıştay'dan istişari görüş alınmasını" istedi.
Beş konu karara bağlandı
Raporda, Başkan Cansızlar'ın talebi doğrultusunda; şu noktalar karara bağlandı: "SPK üyelerinin birim yöneticileriyle doğrudan ilişki kurdukları ve çalışmalarını etkilemedikleri, İMKB'ye ait SPK'nın kullandığı iki aracın Cansızlar'ın muhalefetine rağmen kurul kararıyla iadesi, Başkanı'nın İstanbul'da ikamet eden iki kurul üyesinin Ankara'da ikametini istemesinin kurulca reddi, SPK Başkanı'nın yurtdışı toplantıları için görevlendirme kararlarının kurulca reddi, SPK Başkanı'nca Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği için bir personel önerilmesine rağmen kurul karar organınca bir başka personelin önerilmesi."
BAŞKAN ÜYELERDEN FARKLI DEĞİL: Raporda, "Kurul Başkanı, yedi üyeden biri olup, oy gücü açısından farklı değildir" değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca raporda "SPK üyelerince işlem yapılırken yetkilerin kullanımında hukuka aykırılık görülmediği belirtildi" denildi.
ULUSLARARASI İTİBAR ÖNEMLİ: 12 Mayıs tarihli toplantıda; SPK Başkanı'na, Hong Kong'daki uluslararası toplantıya katılmasına izin verilmediği vurgulanan raporda, yalnızca bu noktada kurul haksız bulunarak "Uluslararası ilişkiler, temsil, itibar gibi noktaların göz önüne alınması' gerektiği vurgulandı.
Böylece karara bağlanan beş konudan dördünde üyeleri, birinde başkanı haklı bulan Teftiş Kurulu, Cansızlar'a dönük olarak şu değerlendirme yapıldı:
BAŞKAN ÜYELERİ DENETLEYEMEZ: "SPK'da yönetim zafiyeti ve kurul içi çatışma görüntüsü verilmesi, SPK'nın itibarına zarar verir. Başkanlık makamı, kurul kararlarının yetki denetimi makamı değildir. Kurul karar organları yetkilerini bağımsız kullanır. SPK Başkanı bu hassasiyeti gözetmelidir."
'Bu, suçlama raporu değil'
SPK, dün basında yer alan haberlere ilişkin olarak, "Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu inceleme raporudur, suçlama raporu değil" açıklamasında bulundu. Açıklamalarda, "Başkan Cansızlar'a uyarı çıktı' şeklindeki yorum haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Rapor hakkında "Suçlama getirmesi söz konusu değil. Raporu bu şekilde okumak ve bir suçlu bulunduğuna dair sonuç çıkarmak gerçeği yansıtmayan bir yorum" ifadesi kullanıldı.
Son söz Danıştay'ın
SPK Başkanı'nın, Kurum işleyişi ve kurul üyeleriyle çalışmalarda yaşanan bazı aksaklıkları çok sayıda resmi yazıyla Başbakanlık ve ilgili bakanlığa iletttiği de hatırlatılarak şöyle devam edildi: "Raporun sonucu kimse için şaşırtıcı olmamıştır. Bu noktada idari yargının son noktayı koyması kaçınılmaz. Raporun teşhis ve mevcut bazı sorunların çözülmesi konusunda yeterli olmadığı görülüyor. Danıştay'dan görüş alınarak konu, kavram ve yetki kargaşasına son verecek nitelikte kesin dille sonuca bağlanmalıdır."