Başbakanlık'ta araç alımına ÖTV kıyağı

ANKARA - Hükümet, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlere yaptığı üç aylık vergi indirimini tekrar masaya yatırırken, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıyla Başbakanlık’a alınacak araç alımında ÖTV’nin muaf tutulması olanağı sağlandı. Böylece Başbakanlık Merkez Teşkilatı’na alınacak olan tüm motorlu taşıtlar ÖTV’den istisna olacak. TBMM Genel Kurulu’nda Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın bazı maddeleri kabul edildi. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet partisinin sadece Başbakanlık Merkez Teşkilatı’na tanınan ÖTV istisnasının tüm kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde düzeltilmesi talebi üzerine metne bir madde eklenmişti. Ancak, Genel Kurul’da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önergesiyle kamu kurumlarına alınacak deniz ve hava araçları için getirilen KDV istisnası düzenlemesi kaldırıldı. (Radikal)