Başkan'dan ilk sunum

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, kredi maliyetlerindeki iyileşmenin yatırım eğilimini desteklediğini söyledi. Göreve gelmesinin ardından Bakanlar Kurulu'na dün ilk sunumunu yapan...

ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, kredi maliyetlerindeki iyileşmenin yatırım eğilimini desteklediğini söyledi. Göreve gelmesinin ardından Bakanlar Kurulu'na dün ilk sunumunu yapan Yılmaz, enflasyonun seyri, büyüme, istihdam, cari açık ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Yılın ilk çeyreğinde talebin canlılığını koruduğuna dikkati çeken Yılmaz, hızlı kredi genişlemesinin, yalnızca fiyat istikrarı açısından değil, finansal istikrar açısından da izlendiğini ifade etti.
Yurtiçi talebin, enflasyon üzerindeki baskısını geçmişe göre artırdığını anlatan Yılmaz, "Ancak mevcut talebin bir kısmı kredilerle karşılandığından, gelecek dönemin talebinden vazgeçilmesi anlamını taşımakta, yatırım harcamalarının toplam talebe katkısı, tüketim harcamalarından daha yüksek seyretmektedir. Bu etkenler de talep tarafından enflasyonist etkiyi sınırlamaktadır" diye konuştu.
Bu yıl ekonomik büyümenin yatırım kaynaklı tabanının genişlediğine işaret eden Yılmaz, güçlü yatırım eğiliminin ekonominin büyüme potansiyelini ve ekonomide özel sektörün rolünü artırdığını söyledi. Yılmaz, sürdürülebilir istihdam artışı ve işsizlik sorunun kalıcı çözümü için uzun vadeli politikalar gerektiğinin altını çizdi.
Cari açık olağan
Türkiye gibi dışa açık ve hızlı büyüyen bir ekonomide yüksek cari açığın sürpriz olmadığını ifade eden Yılmaz, cari açığın yatırımlar tasarruflardan daha hızlı arttığı için yükseldiğini anlattı. Cari açığın finansman kalitesinin önemini vurgulayan Yılmaz, 2006 yılı şubat ayı itibarıyla IMF kredileri dışında net sermaye girişinin 50,4 milyar dolar olduğunu, sıcak paranın ise 18,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yılmaz, ekonominin yapısal değişim sürecinin daha yüksek cari açık oranlarının sürdürülebilirliğine çok önemli katkısı olduğunu söyledi. Yılmaz, enflasyona ilişkin risk unsurlarını da şu biçimde sıraladı: "Petrol ve emtia fiyatları, küresel likidite, hizmet enflasyonundaki katılık, tarımsal ürün fiyatları, gelirler politikası ve dolaylı vergilerdeki ayarlamalar, toplam talep artışı, IMF ve AB ile ilişkiler (iki önemli çapa). Reform süreci kesintisiz şekilde devam etmelidir. Kazanımları kalıcı kılmak ve daha ileriye götürmek ancak reform sürecinin devamıyla mümkündür. Sosyal Güvenlik Reformu olumlu bir adımdır."