Başkentgaz'da özelleştirme için bir deneme daha

Başkentgaz'da özelleştirme için bir deneme daha
Başkentgaz'da özelleştirme için bir deneme daha
2008 ve 2010'da özelleştirme girişimleri mahkemelik olan Başkentgaz'da kamu hisselerinin tamamı için bir kez daha özelleştirme ihalesine çıkılacak.

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin (Başkentgaz) yüzde 100 oranındaki kamu hissesinin “blok satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için ilana çıktı. Şirket için son teklif verme tarihi 17 Aralık 2012 olarak belirlendi.
ÖİB tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, geçici teminatı 50 milyon dolar olarak belirlenen ihalede 700 bin adet hisse satışa sunulacak. İhale için şartname 20 bin lira karşılığında İdare'den temin edilebilecek. İhalede, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları teklif verebilecekler. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.


YÜZDE 100’Ü İÇİN İLK İHALE

Başkentgaz hisselerinin özelleştirilmesi için daha önce kamuya ait yüzde 80 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait yüzde 20 hisseler için ayrı ayrı ihaleler düzenlenmiş, fakat tüm ihaleler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM 'de yasalaşan Torba Teklif ile şirketin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzde 20 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam ve programına alınarak yüzde 80 oranındaki hissenin satışıyla birlikte özelleştirilmesine karar verilmişti.


KAZANCI-KARAMEHMET ANLAŞAMAMIŞTI

Başkentgaz'da ilk ihale 2008 yılının Mart ayında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ihale iptal edilmişti. Belediye, şirketin 50 milyon dolarlık teminat mektubunun nakde çevrilmesi için işlem başlatmış, ancak şirket karşı dava açmıştı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait hisselerin özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 2010 yılında yeniden özelleştirme işlemi başlatıldı. Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 oranındaki hissesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 1 milyar 211 milyon dolarla Kazancı-Karamehmet ortaklığı ile kurulan MMEKA vermişti. Ancak devir sürecinde, Karamehmet-Kazancı ortaklığında sorunlar çıkmış, taraflar mahkemeye taşınmıştı. Nihayet ödeme yapılmaması nedeniyle devir gerçekleşememiş ve ihale iptal edilmişti.


TÜRKİYE ’NİN İKİNCİ BÜYÜĞÜ

2011 yılını 46,6 milyon liralık karla kapatan Başkent Doğalgaz, Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi. Abone sayısı 1 milyon 339 bin 176 olan şirketin tarifeleri, 2017 yılı sonuna kadar dolar bazında sabitlenmiş durumda. Başkentgaz, 2011 yılsonu itibariyle yaklaşık 2,3 milyar metreküp doğalgaz satışı gerçekleştirdi. Belediyeye ait yüzde 20'lik hissenin ihalesi de belediye tarafından eş zamanlı gerçekleştirilecek ve böylece yatırımcılar yüzde 100 hisseye sahip olabilecek. Başkentgaz'ın özelleştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirlerden, 5669 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme giderleri düşüldükten sonra, kalan gelirden öncelikle EGO Genel Müdürlüğü'nün, Hazine ve BOTAŞ'a olan borçları ödenecek. (aa)

bigPara.com