'Başşoför' olup kaldılar

Özel statüden, Devlet Memurları Yasası kapsamına alınacak BDDK personeli için 'maaş dondurma' ve 'havuza alınma' riski yeni unvanlarla aşıldı: 'Uzman', 'başşoför' ve 'şef' olan 60 kişinin maaşları da arttı.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık Yasası yeniden düzenlenirken özel statüden çıkarılıp 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olması öngörülen BDDK personeli için ortaya çıkan 'maaş dondurma' ve 'havuza alınma' riski, yeni kadro ve unvanlar yaratılarak aşıldı.
Kurum 60 personele, uzman, başşoför ve şef unvanı vererek maaşını yükseltti. Meclis'ten geçen yasama döneminde çıkarılan Bankacılık Yasası'nda BDDK ile TMSF personelinin özlük hakları ve banka sandıklarının SSK'ya devrini öngören maddesi Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edildi. Geri gönderilen bu üç madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki gün görüşülerek aynen kabul edildi.
Bugüne kadar Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen BDDK personeli, yeni yasada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi oluyor. Ancak yeni düzenlemeyle, kurula kadro unvan değiştirme yetkisi verildi.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 657 sayılı yasaya alınacak personel için iki risk olacak. İlki, meslek personeli dışında istihdam edilecek personelin oranı toplam kadronun yüzde 30'unu aşamayacak. Yasa meslek personelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere sektörde en az 10 yıl tecrübeli, doktor unvan ve derecesi alanların uzman olmasına olanak veriyor.
Bu tanımlamaların dışındaki personelin ise Devlet Personel Başkanlığı'ndaki 'havuz'a gönderilmesi gerekiyor. Kurumda kalanları bekleyen risk ise 657 sayılı kanuna tabi memurlardan daha fazla maaş alamayacak olmaları. Bu nedenle, mevcut maaşları muadilleriyle aynı seviyeye gelene kadar zam alamayacaklar. Yasanın vetolu üç maddesinin komisyonda aynen kabul edilmesi üzerine BDDK personeli geriye götürülen özlük haklarını iyileştirmek için düzenlemeye gitti.
Sekretere şef unvanı verildi
Kurul BDDK'da kalan personel için çözümü unvan değişikliğiyle buldu. Yasa ile sayıları 42 olan daire başkan yardımcısı unvanı kaldırıldı. Bu görevdeki 20 kişi meslek personeli statüsünde olmadığı için 657 sayılı yasaya tabi olacak. Kurul, maaş düşüşü ile de karşı karşıya kalan bu personele uzman unvanı verilmesine karar verdi. Ayrıca, kurumda çalışacak sekreterler için 'şef', şoförler için de 'başşoför' unvanı vererek maaş yükseltti, 'maaş dondurma' riskini bertaraf etti.