Batı Avrupa 'hayat'ta yüzde 10 küçüldü

Batı Avrupa 'hayat'ta yüzde 10 küçüldü
Batı Avrupa 'hayat'ta yüzde 10 küçüldü
Swiss Re'nin raporuna göre, gelişmiş pazarlarda en büyük sigorta primi düşüşü Batı Avrupa'da yaşandı. Hayat sigortası primlerinde yüzde 9.8'lik azalma kaydedilen Batı Avrupa'da, hayat dışı primlerde yüzde 0.7 oranında büyüme görüldü.

Swiss Re’nin hazırladığı Sigma raporuna göre, 2011 yılında gelişmiş ülkelerdeki toplam prim üretimi yüzde 1.1’lik düşüş göstererek, 3 trilyon 897 milyar dolar olarak kaydedildi. Asya’daki gelişmekte olan pazarlarda hayat sigortası primlerinde yükseliş yaşanırken, Batı Avrupa ’da bu değerler ortalamanın biraz üzerinde seyretti. 2010 yılında dünyadaki prim üretimlerinin yüzde 85’ini oluşturan gelişmiş ülkeler, 2011 yılında da aynı yüzde oranını korudu. Gelişmiş ülkelerdeki hayat branşında 2010 yılında yüzde 1.8’lik bir artış görülmüştü. Bu oran 2011 yılında yüzde 2.3 azaldı ve 2 trilyon 262 milyar dolarlık üretim elde edildi. Batı Avrupa’daysa hayat sigortası primleri yüzde 9.8’lik oranla sert bir düşüş yaşadı.
2011’de gelişmiş pazarların hayat dışı primleri yüzde 0.5 artarak, 1 trilyon 635 milyar dolar olarak kaydedildi. Batı Avrupa’da prim oranları sadece yüzde 0.7’lik büyüme gösterirken, 2011 Mart ayında Japonya’da meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında, yeni sanayileşen Asya ülkelerinde hayat dışı primler yüzde 5’lik sıçrama gerçekleştirdi.

İskandinav ülkeleri dengeyi koruyamadı 

2011 yılında gelişmiş ülkelerde sigorta için yapılan harcama kişi başı 3712 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu miktarın 2168 doları hayat sigortası, 1544 dolarıysa hayat dışı sigortalar için harcandı. Genel ekonominin büyüme hızının sigorta büyüme hızını geçmesinden bu yana, gelişmiş ülkelerdeki genel sigorta penetrasyonu, 10 yıl öncesinin bile altına düşerek yüzde 8.6’ya geriledi. Batı Avrupa’da toplam hayat sigortası primlerinin büyük oranda azalması, üretimi 916 milyar dolara indirdi. En büyük sigorta pazarına sahip İngiltere ’de bile hayat branşı primlerinde yüzde 3.3’lük azalma görüldü. Fakat bu düşüş, 2010’daki yüzde 9.3 düşüşe oranla çok daha yavaş oldu.
İskandinav ülkelerindeyse tablo biraz karışık. Norveç prim gelirlerini yüzde 5.7 oranında yükseltmesine rağmen, Danimarka’nın hayat sigortası primlerinde durgunluk yaşandı. İsveç ve Finlandiya’da ise primler sırasıyla yüzde 4.9 ve yüzde 8.2 oranında azaldı.
2011 yılında Batı Avrupa’nın hayat dışı primleri az da olsa büyüme gösterdi. Primlerde yüzde 0.7’lik artış yaşanırken, üretim 642 milyar dolar olarak kaydedildi. Bunun yanında bireysel pazarların gelişimi de çeşitlilik gösterdi. Büyük sigorta pazarları, özellikle bireysel işlerdeki artışla büyümeye katkı sağladı. Bu büyüme, Almanya ’nın hayat dışı primlerinde yüzde 1.2, Fransa’da yüzde 1.8, İngiltere’de ise yüzde 1.4 olarak kaydedildi. İsviçre hayat dışı branşında yüzde 1.2 oranında büyürken, Norveç yüzde 3.4’lük bir artış kaydetti. Kriz yaşanan ülkeler ise hayat dışı sigortalarda düşüş kaydetti. İtalya’nın prim hacmi yüzde 1.8 oranında azaldı. İspanya’da da zorlu ekonomik koşullar ve düşen sigorta oranları, prim hacmini yüzde 3.4 oranında daralttı.
Sigma raporuna göre, 2012’de ekonominin zayıf görünümüne rağmen prim artışında toparlanma bekleniyor.

bigPara.com