Batık bankacılara çağrı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, Telsim satışının, Türkiye'de hukukun, iş ahlakının, kamu yönetimi anlayışının...

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, Telsim satışının, Türkiye'de hukukun, iş ahlakının, kamu yönetimi anlayışının, politika, hukuk, ekonomi ilişkilerinin normalleşme sürecine girildiğini sembolize eden bir satış olduğunu belirterek, "Bu satış geçmişte herkesin yasadışı, ahlak dışı, akıl dışı ne yaparsa yapsın yanına kâr kalacağı anlayışına artık yer olmadığının bir sembolüdür" dedi.
Ertürk, Telsim ihalesiyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, İmar Bankası hâkim ortaklarından talep ettikleri kamu alacağının tahsili için yaptıkları bir dizi satışın en büyük ve en önemli etabını tamamlamış bulunduklarını söyledi. Ahmet Ertürk 13 Şubat 2004'te yönetimini devraldıkları günden bu yana bir taraftan Telsim'i en iyi değerle satmak için yoğun çalışmalar yaparken, bir taraftan da şirketi en iyi şekilde yöneterek değerini yükseltmek için çaba gösterdiklerini, bu çabalarının meyvesini bu satışla birlikte almış olduklarını belirtti. Satışın Türkiye ve ekonomi için hayırlı olmasını dileyen Ertürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu satış Türkiye için, Türk toplumu ve Türk ekonomisi için sıradan bir satış olmaktan daha fazla önem taşımaktadır. Öncelikle Türkiye'de hukukun, iş ahlakının, kamu yönetimi anlayışının, politika, ekonomi ilişkilerinin normalleşme sürecine girildiğini sembolize eden bir satıştır.
Bu satış, geçmişte herkesin yasadışı, ahlak dışı, akıl dışı ne yaparsa yapsın yanına kar kalacağı anlayışına artık yer olmadığının bir sembolüdür. Bu satış, Türkiye ekonomisinin dünyanın yeni yükselen piyasası olmaya başladığının sembolüdür.
Dünyanın en büyük GSM operatörünün Türkiye'nin 2. büyük operatörüne bu çapta bir yatırım yapmasının Türkiye'nin yeni global yüzünü sembolize eden en önemli olaydır. Bu, kamu işletmeciliğinin, kamu yönetiminin etkin, hızlı çalışan, sorumluluk üstlenmekten kaçınmayan, kamu adına iş yapmanın yüklediği ahlaki sorumluluk bilincine sahip bir ekibin sıfırdan büyük bir değer yaratabileceğinin, mevcut değeri katlayarak artırabileceğinin sembolüdür."
Ahmet Ertürk satışlardan elde edilen yüksek değerlerin, borcunu ödemek isteyen batık banka sahiplerinin de menfaatine olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Onları burada bu vesileyle bir kez daha, eğer samimi ve iyi niyetli iseler, bu satışların başarısına destek vermeye çağırıyorum. Bu vesileyle fonun kamu alacağını tahsil amacıyla yaptığı satışları engellemek, satışlara katılımı caydırmak ve buradan elde edilecek değerleri aşağıya indirmek için dünyanın dört bir yanında fona karşı akıl almaz hukuki savaşa giren borçluları da bizim bu iyi niyetli çabalarımıza karşı sonuçsuz ve verimsiz kılacak olan çabalarından vazgeçmeye çağırıyorum."
400 milyon dolar KDV
Ertürk, daha önce anlaşma gereği Telsim'den alacağına karşılık 500 milyon dolar ödenen Motorola'ya 410, Nokia'ya 341 milyon dolar bir ödeme yapılacağını da duyurdu. TMSF, Motorola ile yaptığı anlaşmada bu şirkete önce 500 milyon dolar ve satış rakamının 2.5 milyar dolarlık alacağın üzerinde gerçekleşmesi durumunda aradaki farkın yüzde 20'si kadar ödeme yapmayı taahhüt etmişti. Satış rakamıyla 2.5 milyar dolar arasındaki farkın yüzde 20'si 410 milyon dolar ediyor. Yine benzer anlaşmaya göre TMSF, alacaklarına karşılık Nokia'ya satış bedelinin yüzde 7.5'i oranında ödeme yapacaktı. Böylelikle Motorola'nın 2.5 milyar dolar olan alacağını 910, Nokia'nan 750 milyon dolara yakın alacağını ise 341 milyon dolar ödeyerek bitirdi.
TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Telsim ihalesinde oluşan 4 milyar 550 milyon dolarlık değerin en optimal değer olduğuna inandığını söyledi. Ertürk, yaptıkları hesaba göre, ihale bedelinin Fon'a ait olmayan bölümüne (Motorola, Nokia ve kamu kurumlarına yapılacak ödemelerin toplamı) ilişkin bir KDV yükümlülüğünün doğacağını belirtti. Ortaya çıkan KDV matrahının ihale bedelinin yaklaşık yüzde 49'una denk geldiğini belirten Ahmet Ertürk, "Yaklaşık 500 milyon YTL civarında bir KDV yükümlülüğü doğacaktır. Kamuya ihale bedeli dışında, 500 milyon YTL'nin (yaklaşık 400 milyon dolar) üzerinde kaynak aktarımı olacak" dedi.
6.1 milyar dolarlık hasılat
TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, bugüne kadar Uzan Grubu'ndan toplam 6 milyar 152 milyon dolarlık satış hasılatı elde ettiklerini kaydetti. Ertürk, yaklaşık 17-18 ay önce Telsim'i devraldıklarında konuşulan rakamların 1.5-2 milyar dolar olduğunu ve beklentilerin de bu civarda bulunduğunu söyledi. Ertürk, "Devraldığımız dönemde bu şirketin herkese dağlar gibi borcu vardı. Bu süreçte borç sorununu şirket ve kamu lehine olabilecek en optimal modellerle çözmeye çalıştık ve bunların hemen hemen tamamını çözdük" dedi.
Telsim'in kamuya bugüne kadar yaptığı ödemenin yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar civarında olduğunu bildiren Ertürk, Telsim'in şu an itibarıyla kamuya hâlâ 1.6 milyar dolara denk gelen borcu bulunduğunu söyledi. Ahmet Ertürk, Telsim satışının büyük başarı olduğunu belirterek 'Bu başarıyı 2003'ten beri yapılan yasal düzenlemelere ve bunları kararlılıkla uygulayan fon yönetimine borçluyuz" diye konuştu.
Şu anda faiz uygulanmadan düşünüldüğünde Uzan Grubu'ndan alacaklarının tahsil edildiğini ifade eden Ertürk, şunları söyledi:
"Ancak elbette faiz uygulanacaktır. Fon dışındaki vergi ve diğer kamusal alacaklar devam etmektedir. Özellikle İmar Bankası'nda kayıt dışı mevduatın ödenmeyen vergi stopajlarından doğan çok büyük miktarda bir vergi alacağı vardır. Bunları düşündüğümüzde kamunun, fonun bu grupla işi devam etmektedir."
TMSF Başkanı Ertürk, toplam satış hasılatından kamuya ve diğer alacaklara ödenen kısım düşüldükten sonra bakiye kısmın Uzanların TMSF'ye olan borcundan mahsup edileceğini ifade etti.