BDDK 763 milyar TL'yi denetliyor

BDDK 763 milyar TL'yi denetliyor
BDDK 763 milyar TL'yi denetliyor

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, ?Yaygın şube ağına dayalı klasik bankacılık anlayışı global krizin Türk bankaları üzerindeki etkilerini sınırladı? dedi. FOTOĞRAF: METİN PALA / AA

BDDK Başkanı Bilgin 2008 sonu itibarıyla 238 kuruluşu denetlediklerini açıklayıp, 'Bu kuruluşların toplam bilanço değeri 763 milyar TL'dir. Bu tutar GSYH'nın yüzde 80'ine tekabül ediyor' dedi

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Kurumun 2008 yılsonu itibarıyla 238 finansal kuruluşu denetlediğini ve bu kurumların toplam bilanço değerlerinin 763 milyar lira olduğunu açıkladı. Bilgin, “Bu tutar, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine tekabül ediyor” dedi. BBDK’nın 2008 Faaliyet Raporu’nun girişinde yer alan yazısında Bilgin, 2008’in tüm dünyada finansal risklerin yeniden değerlendiği ve risk algılamasının öneminin daha fazla anlaşıldığı bir yıl olduğunu vurguladı.

Şube ağı krizden korudu
2007 ortalarından itibaren bütün dünyayı etkileyen küresel krizin, finans sektörünün yanı sıra reel ekonomiyi de etkisi altına alarak global ekonomi üzerinde tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade eden Bilgin, geçmiş krizlerden çıkarılan derslerin yanı sıra yaygın şube ağına dayalı klasik bankacılık anlayışı, bilanço toplamı ile türev ürün ve bireysel kredi hacminin göreli küçüklüğü ve uluslararası standartların oldukça üzerinde seyreden sermaye yeterliliği oranı sayesinde, global krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığını belirtti.
Bu yapısal avantajların yanı sıra henüz kriz belirginleşmeden uygulamaya koydukları daha ihtiyatlı düzenleme ve denetim anlayışının sektörün kötü günlere hazırlıklı girmesine imkan sağladığı ifade eden Bilgin, şöyle dedi: “Bu sayede, Türk bankaları 2008 yılında da uluslararası  piyasalardan finansman sağlamaya ve reel kesimi finanse etmeye devam etmiş, kârlılık açısından da diğer ülkelerdeki muadillerine göre daha iyi bir performans sergilemiştir.

238 kuruluşu denetliyor
Kurumumuzun düzenleme ve denetim alanında 2008 yılsonu itibarıyla 50’si banka, 47’si yabancı banka temsilciliği, 50’si finansal kiralama şirketi, 81’i faktoring şirketi ve 10’u finansman şirketi olmak üzere toplam 238 adet finansal kuruluş yer almaktadır. Söz konusu kuruluşların toplam bilanço değeri 2008 yılsonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar liradır. Bu tutar, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine tekabül etmektedir. Ayrıca, toplam 48 adet bağımsız denetim kuruluşu da var.” (aa)