BDDK: Kredi kartında 'işsizlik riski' artıyor

BDDK: Kredi kartında 'işsizlik riski' artıyor
BDDK: Kredi kartında 'işsizlik riski' artıyor

Tevfik Bilgin?in başkanlığını yaptığı BDDK ?2009?da dengeler daha zor kurulacak? dedi. FOTOĞRAF: GÜRSEL ESER / AA

İSTANBUL- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından üç ayda bir hazırlanan ve son olarak Aralık 2008 verilerini kapsayan Finansal Piyasalar Raporu’nda,  küresel finansal krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reel sektöre sıçradığı, sanayi üretimi ve kapasite kullanımındaki hızlı düşüşle işgücü piyasasındaki durumun kötüleştiği belirtilerek, işsizliğin bankacılık sektörünün taşıdığı kredi riskinin bir bileşeni olarak devam ettiği vurgulandı.
BDDK’nın raporunda, bankacılık sektörünün yakaladığı büyüme performansının, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren  ekonomide hissedilmeye başlanan yavaşlama nedeniyle, 2009 yılında da sürdürülmesi güç gözüktüğünün altı çizilerek  “Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlik oranlarının da yükselmesi kredi kartlarının önümüzdeki donemde daha fazla kullanılmasına ve ödeme güçlüğü içine giren müşteri  sayısında artışa da neden olabilecektir” denildi.

Mali disiplin önemli

Rapora göre, iktisadi faaliyetin yavaşladığı bir ortamda makroekonomik ve finansal istikrar  açısından para politikası kadar önem taşıyan mali disiplin konusu, önümüzdeki dönemlerde daha  önemli bir hale gelebilecek.
İktisadi faaliyetlerdeki azalma vergi gelirlerini olumsuz etkileyebilecek. Bu nedenle, giderlerin planlı yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı kaydedilen raporda, “Bütçe giderlerinde de hedefin bir miktar üzerine çıkılması, krizin etkilerinin daha da belirginleşeceği 2009’da dengelerin daha zor kurulabileceğine işaret ediyor” denildi. Ekonomistler BDDK’nın bu uyarısının bütçe açığı hedefinde önemli bir hedef revizyon yapılmasının ardından gelmesini anlamlı görüyor.

İhracat etkilenebilir

BDDK’ya göre TL’nin reel olarak değer kaybetmesine rağmen ihracatın daralması dış pazarlardaki talep  düşüşünün bir sonucu ve Avrupa ekonomilerinin durgunluğa girmesi, avro/dolar paritesinin dolar lehine gelişmesi Türkiye’nin ihracat performansını olumsuz  etkileyebilecek Raporda, ithalatın hız kesmesi, ödemeler dengesi açısından olumlu iken, büyük ölçüde ara mal ithalatı yapan yerel şirketler açısından ithal ürünlerin pahalılaşmasının aynı zamanda girdi maliyetlerinin artması sonucunu doğurabileceğine işaret edildi.
Raporda büyüme, mali disiplin, enflasyon ve cari açık ile eşanlı önem taşıyan diğer bir hususun iç ve dış  borcun gelişimi olduğu vurgulanan raporda, özel kesimin kısa ve uzun vadeli dış borçları dikkate  alındığında, reel kesimin küresel kredi piyasasına bağımlılığının arttığı dile getirildi. (Radikal)