BDDK maaşı Şener'e takıldı

BDDK Başkanı Bilgin, kendisinin ve kurul üyelerinin maaşını 9.5 bin, uzman maaşlarını 4.8 bin YTL'ye çıkarmak istedi, Devlet Bakanı Şener engelledi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Kamuda ayrı bir statüde kurulan ve uzmanlık alanları itibarıyla personel bulmada zorlanan üst kurullarda yaşanan ücret sorunu aşılamıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) yeni yasal düzenlemenin verdiği yetkiyle birlikte kurul tarafından yapılan maaş düzeltmesi, yasanın 'sınırlarının zorlandığı' gerekçesiyle ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e takıldı.
Bankacılık Yasası'nda sektörle ilgili tüm düzenlemeler yeni baştan yapılırken, üst kurullarda maaşların düşük kalması nedeniyle yaşanan uzman personel bulma zorluğunun aşılması için de BDDK'ye yetkiler verildi. Verilen yetkiyle Başbakanlık müsteşarı maaşı ile sınırlandırılan BDDK başkan ve üyelerinin ücretlerinin bir kat artırılmasına olanak tanındı. Kurul da bu yetkisini kullanarak ücret skalasını sil baştan yeniledi.
Ancak, kurul ücret sistemini yasa çerçevesinde yenilerken, yasanın ilgili 102. maddesi hükmü elden geldiğince lehe okundu ve ücretler yasanın sınırları zorlanarak biraz daha genişletildi. BDDK başkan ve üyelerinin maaşı şu anda 4 bin 30 YTL olan Başbakanlık müsteşarı maaşının bir kat üzerine çıkarıldı. Böylece kurul üyelerinin ücreti 8 bin 60 YTL'ye yükseltildi. Ama bununla da yetinilmedi ve 1500 YTL'lik kira yardımı ile birlikte ücretler 9 bin 600 TL seviyesine yükseltildi.
'Sınırları zorladı'
Kurul üyelerinin maaşları eskiye göre oldukça ileri bir konuma getirilirken, kurum personelinin maaşları da ikiyi katlandı. Buna göre, BDDK Başkan Yardımcısı maaşı 6 bin, kurum uzmanları ile bankalar murakıplarının maaşı da 4.8 bin YTL düzeyine çıkarıldı.
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, kurul üyeleri ve personelin maaşlarıyla ilgili kurul kararını geçtiğimiz günlerde ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e sundu. Yeni ücret skalasını inceleyen Şener'in öngörülen artışların yasal sınırları zorladığına dikkati çekerek, tepki gösterdiği öğrenildi. Şener, bu gerekçe ile kurulun ücretlerle ilgili kararını onaylamadı ve kararın yasaya uygun olup olmadığının Başbakanlık ilgili birimleri tarafından incelenmesini istedi.
BDDK'nın alınan yasal yetkinin sınırlarını zorlamasının yarattığı tepkinin, verilen yetkininin kaldırılmasını da gündeme getirdiği ifade ediliyor. BDDK'ya verilen ücret düzenlemesiyle ilgili yetkinin 5018 sayılı yasa görüşmeleri sırasında verilecek önerge ile geri alınabileceği ileri sürüldü.
Milletvekillerinin de BDDK'daki ücretlerin kendi maaşlarının üzerine çıkmasını kabullenmediği vurgulanıyor. BDDK'nın personel ve maaşlarla ilgili düzenlemesi ilgili Devlet Bakanı Şener'in yanı sıra kurumda da huzursuzluk yaratmıştı. BDDK oluşturulurken, yalnız sosyal güvence açısından devlet memuru sayılan BDDK personeli, yapılan son değişikliklerle 657 sayılı Devlet Memurları Yasası kapsamına alındı.
Maaşlar dondurulacaktı
BDDK, yeni yasal çerçeveye oturmayan ya da aynı statüdeki devlet memurları ile aynı seviyeye gelene kadar maaşları dondurulacak olan personel için yeni unvanlar ihdas ederek, yaklaşık 60 kadar personelin maaşlarını artırarak kurum bünyesinde kalmasına olanak sağlamıştı. Bu arada, bazı kurum personelinin maaşları BDDK Başkanı tarafından artırılmış, ancak kurul üyelerinin tepkisi üzerine verilen artışların bir kısmı geri alınmıştı. Bu düzenlemeler, kurum personeli arasında huzursuzluğa neden olmuştu.