BDDK, ücret ve unvana çözüm peşinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda yeni yapılanmaya uygun olarak personel ile ilgili düzenlemeler kurumda huzursuzluk yarattı.

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda yeni yapılanmaya uygun olarak personel ile ilgili düzenlemeler kurumda huzursuzluk yarattı. 657 kapsamına alınan personelin maaşlarının dondurulması riski maaş artışı ile aşılırken, kurul üyelerinden gelen tepki üzerine verilen zammın büyük bir kısmı daha sonra geri alındı.
Bankacılık Yasası yeniden düzenlenirken özel statüden çıkartılıp 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olması öngörülen BDDK personeli için ortaya çıkan maaş dondurma ve kamu personel havuzuna gönderilme riski için alınan kurul kararı uygulamaya konuldu. Ancak, bu karar BDDK bünyesinde personel arasında 'eşitsizliğe' yol açtığı iddialarını gündeme getirdi. Kamu personel havuzuna gönderilme ve maaşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Yasası bünyesindeki memurlar seviyesine gelinceye kadar dondurulacak olan 60 personelin unvanları, yeni kadro ve unvanlar yaratılarak aşılmıştı. Daire başkanlıkları kaldırılırken bu kişilere hak kaybına uğramayacakları şekilde uzman unvanları verilmiş, şoförler ve sekreterlerin ise 'başşoför' ve 'şef' unvanı alarak mali durumları iyileştirilmişti.
Liyakat tartışması çıktı
Bu unvanları alan personel için 'liyakat' tartışmaları yaşanırken, maaşları düşük kalan diğer personel için de iyileştirme kararı alındı. 1 milyar ile 1.5 milyar lira arasında maaş alan personelin maaşları 2.3 milyar liraya çıkarıldı. Ancak, kurul üyelerinden gelen itiraz üzerine bu zam aradan bir hafta geçmeden önemli ölçüde düşürüldü. Maaşların 1.7 milyar seviyesine çekilmesi ise personel arasında huzursuzluk yarattı.
1999 sonunda çıkarılan 4389 sayılı Bankalar Yasası ile yalnız Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirken, yeni yasada kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personel dışındaki personelin hak ve yükümlülükleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi tutulması öngörülmüşü.
Düzenleme, kanunla verilen toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kadro unvan ve derecelerin değiştirilmesiyle bu kadroların kullanılması esas ve usulleri belirlemeyle de kurula yetki verildi. Kurumda meslek personeli dışında çalıştırılabilecek personelin ise toplam kadronun yüzde 30'unu aşamayacağı hükme bağlanıyor.